Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / History, Economics, Law & Politics

First edition of the "Divisiekroniek", with 239 woodcut illustrations, in an interesting binding

[AURELIUS, Cornelius]. Die cronycke van Hollandt, Zeelandt en[de] Vrieslant beghinnende va[n] Adams tiden tot die geboerte ons heren Jh[es]u[m] voertgaende tot de[n] jare M.CCCCC. ende Xvij.
Leiden, Jan Seversz., 18 August 1517. Folio. With the title-page printed in red and black with a large woodcut between different woodcut borders, and 239 woodcuts in text, including 121 woodcut portraits. Black blind-tooled goatskin (1637), with gold-tooled title and binding date on side. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

Original documents of an 18th-century lawsuit
against the murderer of a blacksmith in Zoeterwoude

BERGH, Johan van den. Eenige stukken concerneerende criminele procedures in cas d'appel voor het hof geventileerd tusschen den bailluw van Rhijnland contra Pieter Oostenryk in materie van manslag met de ms. schriftuuren.
[Leiden], 1726-1729. Folio. Manuscript, in Dutch, on laid paper, with 2 embossed seals. Later blue paper wrappers. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Students dressed up in 16th-century costumes
On occasion of the 295th anniversary of Leiden University

[BOS, Gerardus Johannes]. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7den junij 1870. Ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz, enz.
Leiden, Jac. Hazenberg, Corn. & Sons, [1870]. Oblong folio (ca. 28 x 37 cm). Text printed on blue paper, 36 hand-coloured lithographed folding plates with keys printed below, bound as leporello (27.5 cm x 12,8 m(!)), partly gilt. Contemporary red morocco portfolio, gilt central ornament with title in gold ''Maskerade Leiden 1870'' on front cover, red ties. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

273 coats of arms 1266-1753,
including the Governors of the Dutch East Indies 1610-1743

[COAT OF ARMS - LOW COUNTRIES]. [Armorial of the Bishopric of Liège and of officials of and associated with the Low Countries].
[Utrecht or vicinity?, ca. 1740-ca. 1753]. Folio (33 x 21.5 cm). Manuscript armorial with 273 coats of arms (plus 7 with names and information but with the arms left blank), nearly all coloured and (where appropriate) with gold and silver, the dated ones ranging from 1266 to 1753. Contemporary blind-tooled sprinkled calf. Full description
€ 7,500
Order Inquire Terms of sale

Three pamphlets on peace

[DUTCH REPUBLIC - POLITICS]. Tractaet van vrede, tusschen de Heeren Staten Generael Der Vereenichde Nederlanden: Ende den heere bisschop van Munster. Gesloten ende onderteeckent tot Cleve, den 19 April 1666. Uyt het Latijn overgeset.
[Amsterdam, 1666]. 
With:
(2) [DUTCH REPUBLIC - ENGLAND - POLITICS]. Vervolgh tweede deel van 't discours over den tegenwoordigen toestant, ende apparetien van vreede, tusschen Engelant, ende vereende Provintien. Verhandelt met een Fransman,  Engelsman, Hollander, Sweedt, ende Deen. Rotterdam, Floris Ghijssen, 1667.
(3) [DUTCH REPUBLIC - NAVIGATION - POLITICS]. Tractaet de marine, tusschen den grootmachtighsten Prince Carel de II. Koningh van Groot Brittannien, &c. ter eenre: en de Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde. Geslooten inden Hage den 17 Februarij 1668. Rotterdam, Joris Redelickhuysen, 1668. 4to. 3 works in 1 volume. 19th-century boards. Full description
€ 525
Order Inquire Terms of sale

Seven pamphlets on the Glorious Revolution and the Nine Years' War

[GLORIOUS REVOLUTION]. De Engelsche marsch; versien met allerlei soorten van nieuwe onvergelijkelijke verrekykers, en brillen. Vertonende den tegenwoordigen staat van alle Koninkrijken en landen van Europa. Met een korte verbeeldinge van de afkomste, het leven en de daden van Pater Peters; en een dispuit tusschen hem en een Engelsch Protestant.
Amsterdam, Cornelis Maertense, 1689.
With:
(2) Twede deel van de Engelsche marsch, version met allerlei soorten van nieuwe onvergelijkelijke verrekykers en brillen... en een cathalogus van eenige koddige boekken die hy voor den Prins van Wallis heeft gekogt.
Amsterdam, Cornelis Maertense, 1689.
(3) Nieuwe geinventeerde brillen, voor alderhande gesichten, op de mode geslepen, op verscheyde slypsteenen.
[Amsterdam?], 1688.
(4) Nieuwe geinventeerde brillen, voor alderhande gesigten. Op de mode gesleepen, op verscheyde slypsteenen. Twede deel.
[Amsterdam?], 1688.
(5) De wonderlycke verrekyker siende in alle hoecken van de Europise werelt.
[Amsterdam?], 1688.
(6) De geest van Carel de V. verschenen aen Volkert, t'samenspraak houdende over de affaire van den tijd.
[Amsterdam?], 1688.
(7) De Franse quacksalver, of de boere klap beurs. Versien met veelderley koopluyden, of liefhebbers van alle nieuwe tydingen.
Groningen, Tjerk Velsen, 1689. 7 works in 1 volume. 4to. Contemporary red half roan (sheepskin). Full description
€ 2,250
Order Inquire Terms of sale

Standard work on the nobility of Friesland with 252 beautifully coloured coats of arms

HAAN HETTEMA, Montanus de and Arent van HALMAEL. Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte bescheiden en aanteekeningen, en met bijvoeging van de wapens der onderscheidene geslachten, opgemaakt.
Leeuwarden, D. Meindersma, 1846. 2 volumes. Large folio (45.5 x 29.5 cm). With 2 lithographed title-pages, 2 folding letterpress tables, 42 full-page hand-coloured lithographed plates (with the heraldic tinctures, including gold and silver), each showing 6 coats of arms. Contemporary gold-tooled mottled calf, each board with arms with a count's(?) crown and a chain with the order of Malta. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

The history of North Friesland,
with a folding map and 5 town plans

HEIMREICH, Anton. Ernewerte Nordfresische Chronick, darin die Beschreibung derer dem Schleßwigischen Hertzogthum incorporirten Freschen Landschafften, ...
Schleswig, Johann Holwein for the author, 1668. 4to. Engraved frontispiece (incorporating 5 town plans and a portrait of the author), engraved folding map of North Friesland (at a scale of about 1: 450,000) dated 1668, and a folding letterpress genealogical table. 18th-century mottled calf, gold-tooled spine and board edges. Rebacked, preserving the original backstrip. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale
26 books found / Show all