Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Literature & Linguistics / Dutch Literature

Satirical story of drunkenness, whoring and gambling,
possibly aimed at the three Princes of Orange:
second known copy of the second edition

[BEROALDO, Filippo]. Het stichtigh ende vermakelijck proces van drie ghebroeders, edel-lieden. Den eenen zijnde een dronkaert. [Den] tweden een hoer-eerder. [Den] derden een speelder. Dat wie bevonden sal worden vande drie ghebreken het kleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van zijn vaders nae ghelatene goederen, volghens het testament daer af sijnde ghevonden, wesende onder sekere oude papieren, van M. P. v. O.
Including: RULANT, H. Satyra ofte lofsang van droncken drincken.
[Amsterdam?, Jacob Aertsz. Colom?], 1635. Small 8vo (14.5×9 cm). Half calf (ca. 1830s), with the binder's stamp on an endleaf (F. DUQUESNE À GAND). Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

A Flemish didactic satire, illustrated by Antoine van der Does

BORCHT, Willem van der (Guilielmus a CASTRO). Spieghel der eyghen-kennisse, ... in-gheknoopt Het conterfeytsel des wereldts, ...
Brussels, Lambert de Grieck, 1643. 4to. With engraved title-page, engraved portrait of the author (after P. de Backer), both by Antoine van der Does ("AVD"), and 3 nearly full-page engraved illustrations in the text, probably by Van der Does. 18th-century vellum. Full description
€ 2,750
Order Inquire Terms of sale

Very rare series of 32 erotic prints
of the notorious case of father Girard and Mlle Cadière

[CADIÈRE, Catherine and Jean-Baptiste GIRARD]. Historische print- en dicht-tafereelen, van Jan Baptist Girard, en juffrou Maria Catharina Cadiere.
[The Netherlands?], 1735. Small 4to (24 x 18.5 cm). With 32 "scenes", each consisting of an engraved plate with a letterpress poem on the facing page. Gold-tooled red half goatskin morocco (2nd half of the 19th century), richly gold-tooled spine. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Confessions of a libertine: an extremely rare Dutch erotic novel, with 4 engraved plates

[EROTICA]. De belydenis van een lichtmis. Bevattende een aantal voorvallen in de galante wereld zo in Nederland als elders; wonderlyke ontmoetingen met vrouwen van allerlei soort; veele potsen meest voorgevallen in de nacht, en achter de gordynen; zeldzaame karakters van beiderlei sexe, enz. enz. enz. Alles beschreeven ten vermaake van de kinderen dezer wereld door den belyder zelve.
[The Netherlands, ca. 1770]. 8vo. With 4 engraved plates. Contemporary red half roan, gold-tooled spine. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Scriverius's 1650 edition of the collected poems of Daniel Heinsius,
with emblematic engravings by Crispijn de Passe

HEINSIUS, Daniel. Lof-sanck van Jesus Christus den eenigen ende eeuwigen sone Godes: ende zyne andere Nederduytse poemata. Nieuwelijcks oversien, vermeerdert, ende verbetert. Met de uytlegginghen.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1650. 8vo. With a woodcut interlaced decoration on the title-page, a small engraved nativity scene (for the Lof-sanck), a full-page engraving of the memorial monument for Jacob van Heemskerk (for the Neder-Duytsche poemata) and 72 emblematic engravings (4.5×6.5 cm), mostly by Crispijn de Passe. 17th-century vellum. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Famous poem with moral lessons for maidens, married women and widows

HOUWAERT, Jean Baptista. Pegasides pleyn. Ofte den lust-hof der maechden.
Volume 1: Delft, Adriaen Gerritsen, 1615 (colophon: 1614); volume 2: Leiden, Jan Paets Jacobszoon, 1611. 8vo. Volume 1 with an engraved title-page by Jan Wiericx and 8 full-page engravings by Jan Wiericx; volume 2 with the main text set in civilité type. Matching contemporary vellum. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale
40 books found / Show all