Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Literature & Linguistics / Dutch Literature

Extremely rare satirical print series lampooning Louis XIV with the total eclipse of the Sun King
showing 1 major and at least 3 minor variants not recorded in the literature

[ALLARD, Carel]. Koninglyke almanach: beginnende met den aanvang der oorlog, van anno 1701 .... Waer in duydelijk de loop der zon der ongeregtigheid, met zyn eclipsen, of de regtvaardige straf des heemels, door XVIII zinnbeelden in koopere plaaten vertoond word; ... | Almanach royal. Commencant[!] avec la guere de l'an 1701 jusques .... ou est exactement observé le cours du soleil d'injustice; avec ses eclips; ou la juste punition du ciel. Demonstré dans XVIII emblemes. ...
“Paris” [= Amsterdam], “imprimé â l’imprimerie royale du Petit Louis” [= Carel Allard, 1706?]. Small folio (32 x 21 cm). Engraved print series with an engraved title-page and 24 engraved prints (9 single-page and 15 double-page; 18 bound in and 6 loosely inserted), the double-page prints with extensive letterpress text flanking and/or below the engraving. Contemporary marbled-paper wrappers. Full description
€ 8,750
Order Inquire Terms of sale

Combining work of the two greatest figures of Frisian literature

ALTHUYSEN, Jan and Gysbert JAPIX (JAPIKS, JAPICX). Friesche rymlery, yn twaa dielen bystaende, wier fin it eerste bystiet yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen, forstaerrings rymmen, in mingel rymmen; it oorde diel bystiet uwt dy 150 Psalmen fin David mey dy oore lôfzangen.
Leeuwarden, Wyger Wygers, 1755. 2 parts (with continuing pagination) in 1 volume. 4to. Contemporary half calf, gold-tooled spine. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Satirical story of drunkenness, whoring and gambling,
possibly aimed at the three Princes of Orange:
second known copy of the second edition

[BEROALDO, Filippo]. Het stichtigh ende vermakelijck proces van drie ghebroeders, edel-lieden. Den eenen zijnde een dronkaert. [Den] tweden een hoer-eerder. [Den] derden een speelder. Dat wie bevonden sal worden vande drie ghebreken het kleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van zijn vaders nae ghelatene goederen, volghens het testament daer af sijnde ghevonden, wesende onder sekere oude papieren, van M. P. v. O.
Including: RULANT, H. Satyra ofte lofsang van droncken drincken.
[Amsterdam?, Jacob Aertsz. Colom?], 1635. Small 8vo (14.5×9 cm). Half calf (ca. 1830s), with the binder's stamp on an endleaf (F. DUQUESNE À GAND). Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Attractively illustrated and popular medical work

BEVERWIJCK, Johan van and Jacob CATS. Wercken der genees-konste.
Amsterdam, (widow of) Jan Jacobsz. Schipper, 1672. 3 volumes bound as 1. 4to. With engraved frontispiece, 28 engravings in volume one, 29 engravings in volume two (including one on the title-page) and 20 engravings (including one on the title-page) plus 1 woodcut in volume three. Contemporary vellum. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

A Flemish didactic satire, illustrated by Antoine van der Does

BORCHT, Willem van der (Guilielmus a CASTRO). Spieghel der eyghen-kennisse, ... in-gheknoopt Het conterfeytsel des wereldts, ...
Brussels, Lambert de Grieck, 1643. 4to. With engraved title-page, engraved portrait of the author (after P. de Backer), both by Antoine van der Does ("AVD"), and 3 nearly full-page engraved illustrations in the text, probably by Van der Does. 18th-century vellum. Full description
€ 2,750
Order Inquire Terms of sale

Witty and erudite anecdotes,
its author compared to Montaigne and Bacon

BRUNE, Johan de, the younger. Iok en ernst: dat is; Allerlei deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen; en al wat dien gelijkvormigh met de naam van apophtegmata verstaan wordt. … 't Eerste deel [all published].
Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644. 4to. With engraved vignette on title-page. Contemporary vellum, traces of ties. Full description
€ 850
Order Inquire Terms of sale

Dutch revision of the first Russian emblem book

BURG, Hermanus van den. Verzámeling van uitgekórene zin-spreuken, en zinnebeeldige print-vercieringen, eertyds, op bevel van den aller doorlugtigsten Keizer der Russen, Peter Alexis, of the Gróte, getékent en gesnéden ...
Haarlem, Johannes Marshoorn, 1743. 4to. With engraved frontispiece by J. Mulder and 840 numbered circular emblems on 140 full-page engravings in text, the facing pages to the left with captions in Dutch, short proverbial phrases in Latin, French and German, and two-line verses in Dutch by Van den Burg. 19th-century half sheepskin, gold-tooled spine. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Very rare series of 32 erotic prints
of the notorious case of father Girard and Mlle Cadière

[CADIÈRE, Catherine and Jean-Baptiste GIRARD]. Historische print- en dicht-tafereelen, van Jan Baptist Girard, en juffrou Maria Catharina Cadiere.
[The Netherlands?], 1735. Small 4to (24 x 18.5 cm). With 32 "scenes", each consisting of an engraved plate with a letterpress poem on the facing page. Gold-tooled red half goatskin morocco (2nd half of the 19th century), richly gold-tooled spine. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

First edition of Jacob Cats's complete works,
in richly gold-tooled morocco by the star bindery, The Hague

CATS, Jacob. Alle de wercken, so ouden als nieuwe.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1655. Folio. With an engraved frontispiece incorporating a portrait of the author, a full-page engraved portrait of the author, 2 double-page engraved plates, hundreds of engravings in text (including 1 full-page and 1 integral double-page) by J. Swelinck, W.H. Hondius, C. van Dalen and others. Gold-tooled grey-black morocco (ca. 1758), richly gold-tooled spine, boards and board edges, gilt edges; by the so-called "star bindery" in The Hague. Full description
€ 4,850
Order Inquire Terms of sale

The complete works of Jacob Cats,
with engravings after Van de Venne and Goeree

CATS, Jacob. Alle de wercken. De laatste druck; waar in het twee-en-tachtig jaarig leven des dichters beneffens desselfs Slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijckt.
Amsterdam, Johannes Ratelband, widow of Joannes van Heekeren, Herman Uytwerf and Isaak van der Putte; The Hague, Pieter van Thol and Pieter Husson, 1726. 2 volumes bound as 1. Folio. The first part with an engraved frontispiece, title-page printed in red and black with an engraved vignette, an engraved author's portrait and 278 engravings in text. The second part with a title-page printed in red and black with an engraved vignette, an engraved author's portrait, an engraved portrait of Anna Maria van Schurman, 3 double-page engraved plates and 149 engravings in text. Contemporary calf, richly gold-tooled spine. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Naval poems and songs from the Franco-Dutch War

COOPMAN, Ocke Jeyes. Zee-clio, of gedichten in 's lants vloot gemaeckt in de jaren 1672, en 1673.
Amsterdam, Carel Allard, [ca. 1673]. 4to. With the woodcut device of the Amsterdam admiralty on title-page (Dutch garden guarded by a lion holding two anchors), 3 woodcut decorated initials (1 series). Modern half calf, marbled sides. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

One of the earliest and best collections of poetry by a leading Flemish poet,
printed entirely on vellum and finely bound (rare early dated binding by Hippolyte Duru, 1847)

DUYSE, Prudens van. Godfried, of de godsdienst op 't veld, in vyf zangen.
Ghent, C. Annoot-Braeckman, 1842. 8vo. Printed entirely on vellum. Near-contemporary (1847) red morocco by Hippolyte Duru ("DURU 1847") blind-tooled double fillets on the boards and spine, black morocco doublures with a richly gold-tooled frame, gold-tooled turn-ins, gold fillets on board edges, gilt edges. Full description
€ 5,950
Order Inquire Terms of sale

Confessions of a libertine: an extremely rare Dutch erotic novel, with 4 engraved plates

[EROTICA]. De belydenis van een lichtmis. Bevattende een aantal voorvallen in de galante wereld zo in Nederland als elders; wonderlyke ontmoetingen met vrouwen van allerlei soort; veele potsen meest voorgevallen in de nacht, en achter de gordynen; zeldzaame karakters van beiderlei sexe, enz. enz. enz. Alles beschreeven ten vermaake van de kinderen dezer wereld door den belyder zelve.
[The Netherlands, ca. 1770]. 8vo. With 4 engraved plates. Contemporary red half roan, gold-tooled spine. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Scriverius's 1650 edition of the collected poems of Daniel Heinsius,
with emblematic engravings by Crispijn de Passe

HEINSIUS, Daniel. Lof-sanck van Jesus Christus den eenigen ende eeuwigen sone Godes: ende zyne andere Nederduytse poemata. Nieuwelijcks oversien, vermeerdert, ende verbetert. Met de uytlegginghen.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1650. 8vo. With a woodcut interlaced decoration on the title-page, a small engraved nativity scene (for the Lof-sanck), a full-page engraving of the memorial monument for Jacob van Heemskerk (for the Neder-Duytsche poemata) and 72 emblematic engravings (4.5×6.5 cm), mostly by Crispijn de Passe. 17th-century vellum. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Post-incunable edition of the travels of "the Dutch Sir John Mandeville"
visiting Egypt and the lands of Prester John

HESE (HESSE), Johannes Witte de. Itinerarius Joannis de Hese presbyteri a Hierusalem describens dispotiones terra[rum] insular[um] montiu[m] et aquar[um]. Ac etiam queda[m] mirabilia et p[er]icula per diversas p[ar]tes mu[n]di continge[n]tia lucidissime enarrans.
(Colophon: Deventer, Jacobus de Breda, 1504). Small 4to (20.5 x 14.5 cm). Rubricated throughout with the blank spaces for initials left open. Including the last blank leaf. Modern calf in period style. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

Famous poem with moral lessons for maidens, married women and widows

HOUWAERT, Jean Baptista. Pegasides pleyn. Ofte den lust-hof der maechden.
Volume 1: Delft, Adriaen Gerritsen, 1615 (colophon: 1614); volume 2: Leiden, Jan Paets Jacobszoon, 1611. 8vo. Volume 1 with an engraved title-page by Jan Wiericx and 8 full-page engravings by Jan Wiericx; volume 2 with the main text set in civilité type. Matching contemporary vellum. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

Only edition of a Dutch political emblem book on the campaign of Gustavus Adolphus

HULSIUS, Bartholomaeus. Den onderganck des Roomschen arents, door den Noordschen leeuw.
Amsterdam, for Crispijn van de Passe the Younger, 1642. Small 4to (18.5 x 15 cm). With engraved title-page, letterpress title-page with engraved device with coat of arms of Gustavus Adolphus, and 29 engraved plates in text (ca. 7 x 11 cm) by Crispyn de Passe the Younger. 19th-century mottled brown calf, gold-tooled spine (imitation 17th-century binding). Full description
€ 7,500
Order Inquire Terms of sale

Gheraert Leeu's first illustrated book: no copy in the Netherlands, in the tradition of Arabian Nights.

[INCUNABLE - GOUDA]. Historia septem sapientiu[m] Rom[a]e.
[Gouda, Gheraert Leeu, before 3 June 1480]. 4to (20.5 x 14 cm). With 4 full-page woodcuts plus 14 repeats.  The first initial is supplied in manuscript, in a rich ornamental uncial style in red and blue with brown penwork. All other initials are supplied by hand in simple red uncials. The text is rubricated throughout. Most of the plates are lightly highlighted in yellow and red, by a contemporary hand. Contemporary limp sheepskin parchment without a spine, so that the sewing is completely visible. Kept in a modern brown half morocco clamshell box. Full description
€ 250,000
Order Inquire Terms of sale

Madame de Pompadour’s “histoire scandaleuse”
One of the few copies surviving the protective efforts of the French ambassador

[KERSTEMAN, Franciscus Lievens]. Historie van mevrouwe de hartoginne van Pompadour. [Wrapper-title: Levensbeschryving van de hartoginne van Pompadour].
Zaltbommel, Johannes Willem Kanneman, 1761. 8vo. With engraved frontispiece and title-page printed in red and black. Recased in 18th-century vellum, later endpapers, preserving the original publisher's printed wrappers. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Very rare Dutch picaresque novel, with the female protagonist getting caught by pirates
and ending up in the household of an Arabic slave trader

[KERSTEMAN, Petrus Lievens]. De vermakelyke avanturesse, of de dienstmaagd van fortuin. Vervattende hare zonderlinge levensgevallen, ontelbare wederwaardigheden en rampen; zeltzame ontmoetingen, en koddige vryagien; deszelfs driejarige dienst als lakye, gevangenneming op de Moorsche kusten, en hare slavernye in Asia by de Arabieren.
Amsterdam, Steven van Esveldt, 1754. 8vo. With engraved frontispiece. Contemporary mottled half calf, gold-tooled spine, later endpapers. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

Laudatory poems on the paper cutting art of Joanna Koerten

KOERTEN, Joanna (subject). Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. Bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters.
Amsterdam, 1735. 8vo. With an engraved medallion portrait of Joanna Koerten surrounded by putti as frontispiece (dated 1734) and an engraved illustration on title-page, each designed and engraved by Jan Punt. Contemporary half calf, gold-tooled spine, later endpapers. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Attractive set containing most of the emblematic works of Jan Luyken, with a total of 700 engravings

LUYKEN, Jan (and Caspar). [Set of 11 works by Jan Luyken].
Amsterdam, widow of P. Arentz, and Kornelis vander Sys, 1708 - 1718 (10 vols.); Haarlem, C.H. Bohn, 1767 (1 vol.). 11 volumes. 8vo. Contemporary uniform half calf, richly gold-tooled spines (10 vols.), the 1767 in slightly different half calf, apparently made to match the earlier ones. Full description
€ 12,000
Order Inquire Terms of sale

Dutch Beauty and the beast, extra-illustrated with Dutch and French plates,
beautifully coloured and highlighted in gold, signed by the author

MARMONTEL, Jean François and Pieter PIJPERS. Zemire en Azor, zangspel. Met konstwerken en balletten. Gevolgd naar het Fransche.
Amsterdam, Jan Helders, Abraham Mars, 1783. 8vo. With an engraved title-page including a vignette by H.L. Meyling, a letterpress title-page with an emblematic engraved vignette by Reinier Vinkeles. Extra added in this copy are an additional letterpress title-page, also dated "1783", but with a portrait of Pieter Pijpers engraved by Theodorus Koning dated 1789, accompanied by the letterpress explanatory leaf with a poem "Op myne afbeelding door Theodorus Koning", dated 1789, signed by Pijpers in brown ink. Further with 3 extra added engraved plates, plus 1 repeated in an earlier state with no lettering, depicting scenes from the play by various Dutch artists (A. Fokke, H.L. Myling, W. Immink, A. Hulk Jacobsz), 1 dated 1784. And finally with 6 engraved plates by various French artists, made for the original French edition. The engraved title is richly coloured and highlighted with gold (incl. the lettering) by a contemporary hand. The six French plates are splendidly coloured and highlighted with gold and gum arabic by a contemporary hand. Contemporary half calf, gold-tooled spine. Full description
€ 12,500
Order Inquire Terms of sale

First and only Dutch edition of a fascinating emblem book
with etchings by Marcus Gheeraerts, showing numerous fabulous beasts

[MOERMAN, Johannes]. Sedighe onderwijsen der creaturen. In rhijm ghestelt. [engraved title-page:] Apologi creaturaru[m].
Antwerp, Jacob Mesens, 1649. Oblong 8vo (11.5 x 16.5 cm). With 55 etched illustrations on integral leaves (including the title print of Hermes/Mercury releasing Persephone, with motto "utilia prudenti imprudenti futilia"). Contemporary vellum. Full description
€ 18,000
Order Inquire Terms of sale

Rare first and only German edition, with 20 emblematic woodcuts

NOOT, Jan van der. Theatrum das ist, Schawplatz, darein die eitelheit der irrdischen unnd vergencklichen dingen und die ubertreffenlichste gottliche und himlische sach getzeigt und erkleret wird, ...
[Cologne], [Gottfried Cervicornus the younger?], 1572. 4to. With each page in an elaborate woodcut border, large woodcut coat of arms and portrait of the author, and 20 full-page emblematical woodcuts (9 x 7.5 cm) after Marcus Gheeraerts the elder's etchings for the original Dutch edition, including 1 repeat, used with 2 different texts. Set in fraktur types with prelims in italic and Schwabacher, and incidental roman. With both coats of arms and the borders and decorative panel of the last sixteen pages partly coloured in yellow. Beautiful richly gold-tooled dark blue morocco (ca. 1885/90) by Marcellin II and Paul Lortic, marbled endpapers, silk ribbon marker. Full description
€ 75,000
Order Inquire Terms of sale

Heralds of a new age: three first editions
Including the first Renaissance narrative poetical works in Dutch
With 17 Coornhert illustrations

NOOT, Jan van der. Cort begryp der XII. boeken Olympiados. ... Abregé des douze livres Olympiades.
Antwerp, Gillis van den Rade, 1579. With 1 engraved plate (portrait of the author), 17 full-page engravings (ca. 16 x 11.5 cm.) by Dirk Volkertsz. Coornhert after designs of the monogrammist CVSK and a full-page woodcut of an obelisk at the end, signed with the monogram "HE".
With:
(2) NOOT, Jan van der. Lofsang van Braband. ... Hymne de Braband.
Antwerp, Gillis van den Rade, 1580. With 4 full-page woodcuts (portrait of the author, allegorical illustration, arms of Brabant and the other 16 provinces, and an obelisk).
(3) NOOT, Jan van der. Verscheyden poeticsche werken. ... Divers oeuvres poetiques.
Antwerp, Gillis van den Rade, 1581. With full-page woodcut portrait of the author, and a full-page woodcut obelisk at the end. 3 works in 1 volume. Folio. All 3 works with text in Dutch and French. Early 18th-century gold-tooled mottled calf. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

50 portraits of adulterous men and women

PASSE, Crispijn de (the younger). Les abus du mariage | Misbruick des houwelycx | Misbrauch des ehlichen Standes.
[Amsterdam], 1641. Small oblong 4to (15 x 19 cm). With engraved frontispiece, an etched plate, and 25 engravings in text (ca. 9.5 x 14 cm), each of the engravings showing 2 oval portraits of men and women, who sinned against the rules of marriage. The etching shows a cart drawn by two goats, a satyr as driver, and on the cart a joyful party of three women and two men. Modern half vellum. Full description
€ 15,000
Order Inquire Terms of sale

The snow sculptures of Antwerp

[PAUWELS, Jan Antoon Frans]. Berigt, van constig-gemaeckte sneeuwe beelden van half Januario tot het begin Februarii tot Antwerpen gezien . . .
Antwerp, Joannes Petrus de Cort, 1772. 4to. With title-page in a geometric border built up from cast fleurons and each page in a thick-thin border built up from cast units. 19th-century(?) decorated cloth, modern endpapers. Full description
€ 1,600
Order Inquire Terms of sale

First edition of a 17th-century best-seller: a popular Dutch emblem book

PERS, Dirck Pietersz. [and Hadrianus DAMMAN]. Bellerophon, of lust tot wysheyd. Begrijpende veel zeedighe, stichtelijcke en leerlijcke sinne-beelden met haere verklaringhen.
Amsterdam, Dirck Pieterz. (Pers), 1614. Small 4to (19 x 14.5 cm). With engraved emblem printed on title-page and 31 numbered engraved emblems in text, engraved by Joost de Bosscher. 19th-century tanned half sheepskin. Full description
€ 1,650
Order Inquire Terms of sale

Important bibliographical source for the history of Friesland
and the first bibliography exclusively devoted to Dutch authors

PETRI (PETRUS), Suffridus. De scriptoribus Frisiae, decades XVI. Et semis: in quibus non modo peculiares Frisiae, sed & totius Germaniae communes antiquitates plurimae indicantur, & veterum historicorum ac geographorum loci, hactenus non intellecti, explicantur.
Franeker, Jacobus Horreus, 1699. 12mo. Contemporary vellum. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

First Dutch translation of the Quran
together with a life of Mohammed and a work on the Ottoman Empire

[QURAN]. De Arabische Alkoran, door de Zarazijnsche en de Turcksche prophete Mahometh.
Hamburg, for Barent Adriaensz. Berentsma, 1641.
With:
(2) [MOHAMMED]. Historie van den oorsprongh, geslacht, geboorte, opvoedinge, en leere des grooten valschen propheets Mahomets.
Amsterdam, Broer Jansz., 1640. With engraved frontispiece and 9 engraved illustrations in the text.
(3) [OTTOMAN EMPIRE]. Prophetien, of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis, die beyde in Orienten geregeert hebben.
Amsterdam, Broer Jansz., 1640. With 15 numbered engraved illustrations. 3 works in 1 volume. 4to. 18th-century calf with the coat of arms of Aaron de Joseph de Pinto stamped in gold on both boards, gold-tooled spine. Full description
€ 12,500
Order Inquire Terms of sale

Dutch poems on Biblical narratives

[RELIGION - POETRY]. Bybelsche keurstoffen.
Rotterdam, Philippus Losel, 1732. 8vo. With an engraved title-page and an engraved vignette on the title-page, both by Frans van Bleyswyck. Contemporary gold-tooled red morocco, richly gold-tooled spine with short-title, sides with gold-tooled fillets and an ornament in the centre, gold-tooled board edges, gilt edges. Full description
€ 700
Order Inquire Terms of sale

Variant issue of an account of the "Landjuweel" of Ghent 1539

[RHETORICIANS]. Spelen va[n] sinne byde[n] .xix. gheconfirmeerden cameren van rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende, verthoont, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Grave va[n] Vlaendren, onsen gheduchte[n] Heere, schepenen der selver stede, en[de] camere van rhetorijcke vander heylige drievuldicheyt, gheseyt de fonteynisten, verleent, en[de] der charte uutghesonde[n] op de questie, welck den mensche stervende, meesten troost is: die selve spele[n] beghinnende by ordre, so hier na volcht, de[n] .xii. junij, int jaer m.ccccc.xxxix. En[de] werde[n] volspeelt en[de] gheeyndt, den .xxiii. vanden jare en[de] maent voorsz.
(Colophon: Antwerp, [Matthias Crom], 25 October 1539). 8vo. 18th-century half vellum. Full description
€ 13,500
Order Inquire Terms of sale

First and only edition of a Catholic devotional work
With nearly 700 Van Sichem woodcuts

SICHEM, Christoffel II van. 't Schat der zielen, dat is: Het geheele leven ons Heeren Jesu Christi naer de vyer Evangelisten. Naer vervolgh des tijdts by een ghevoeght, in seven stucken verdeelt. Met seer schoon figuren verciert, gesneden door C. van Sichem, voor P. J. P[aets].
Amsterdam, Pieter J[acobsz]. P[aets], 1648. With 686 woodcuts, many full-page, by Christoph van Sichem (many with his monogram), after his own designs and after drawings and paintings by Aldegrever, Goltzius, Dürer, Bloemaert, the Wierix brothers, Lucas van Leyden, Maarten van Heemskerck, Joannes Stradanus, etc. 17th-century vellum, manuscript title on smooth spine. Full description
€ 8,000
Order Inquire Terms of sale

Songs on the Dutch victories over the Spanish conquerors

[SONGBOOK - DUTCH]. Eerste [-Tweede] deel van 't nieu geusen liet boeck, waerinne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564. uit alle oude geusen liet-boecken by een versamelt. Verciert met schoone oude refereynen en[de] liedekens, te voren noyt in eenige liet-boecken ghedruct. Met de figuren der gouverneurs.
Amsterdam, Gerrit van Breugel, 1616. 2 parts in 1 volume. 8vo. Title-page printed in red and black with borders built up from typographic ornaments, woodcut on title-page, and 10 small woodcut portraits in text of the two parts together. Later limp sheepskin parchment, with remnants of ties. Full description
€ 5,000
Order Inquire Terms of sale

A raunchy satire of country life in Holland ca. 1700 with appendices on the Cape,
East Indies and fictitious Isle of Pines

SPAAN, Gerrit van. Het koddig en vermakelyk leven van Louwtje van Zevenhuizen, of het schermschool der huislieden, vervat in twee deelen. Waar agter gevoegt is de Afrikaansche en Aziaansche weg-wijzer, ...
Rotterdam, Pieter de Vries, 1752. 4 parts in 2 volumes, bound as 1. 8vo. With engraved allegorical frontispiece, a letterpress general title-page, 4 part-titles. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

"The first great poem of the Dutch Renaissance"

SPIEGHEL, Hendrik Laurensz. Hart-spieghel.
Amsterdam, Cornelis Dircksz. Cool (colophon: printed by Paulus Aertsz. van Ravesteyn), 1615. With woodcut author's portrait by Van Sichem and Van Ravesteyn's woodcut printer's device.
With: (2) EPICTETUS. Handt-boexken, ende Cebes tafereel.
Including: SPIEGHEL, Hendrik Laurensz. Cebes tafereels kort begrip.
Amsterdam, by Cornelis Fransz. for Cornelis Dircksz. Cool, 1615. 2 works in 1 volume (the 2nd in 2 parts). 8vo. Interleaved. Contemporary vellum, manuscript title on spine. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

Marvelously illustrated emblematic work on moral education

SPINNIKER, Adriaan. Leerzaame zinnebeelden, ... Tweede druk.
Haarlem, Jan Bosch, 1757. With engraved frontispiece and 50 beautifully engraved emblems in text.
With: (2) SPINNIKER, Adriaan. Vervolg der Leerzaame zinnenbeelden, Spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen.
Haarlem, Jan Bosch, 1758. With same engraved frontispiece (with revisions), 30 engraved emblems in text and 4 engraved emblems on plates with letterpress text. 2 volumes bound as 1. 4to. Contemporary gold-tooled, tanned sheepskin. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Emblem book with engravings by Vander Vinne and Philips

SPINNIKER, Adriaan. Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen.
Haarlem, Jan Bosch, 1758. 2 parts in 1 volume. 4to. With engraved frontispiece, engraving on title-page, 30 engraved emblems in text (ca. 10 x 12.5 cm) by Vincent vander Vinne in the first part, and 4 engraved emblems in text (10 x 12.5 cm) by Jan Caspar Philips in the second part. Contemporary marbled wrappers. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Colourful account of a shipwreck near Mauritius

STOKRAM, Andries. Korte beschryvinghe van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, nevens noch zes andere schepen, onder't gebiedt van den heer Arnout de Vlaming van Outshoorn, van Batavia na het vaderlandt afgevaren, op den 23. december 1661. van welcke gemelte schepen noch drie vermist worden.
Amsterdam, Jacob Venckel, 1663. Small 4to (19.5 x 16 cm). Modern marbled wrappers. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

The first great international investment fraud & scandal,
including 10 very rare broadsheets with woodcut illustrations

[TAFEREEL DER DWAASHEID]. [Collection of satirical plates and illustrated poems related to Het groote tafereel der dwaasheid].
Including:
-11 very rare broadsheets, each of the first 10 with a satirical poem and 1 or more woodcut illustrations, the last with a verse by Joost van den Vondel and an engraved illustration.
[Netherlands, ca. 1720] (items 1-10); Rotterdam, Pieter vander Veer, 1721 (item 11). 1mo. Modern green half cloth.
-8 engraved prints with letterpress text by Jan de Ridder.
[Netherlands, ca. 1720]. Folio. Modern green half cloth.
-45 engraved satirical plates (including 2 made up of 4 separate prints each, and with a duplicate plate).
[Netherlands, ca. 1721]. Various formats. Each in passepartout.
-12 separate prints (a few with letterpress text) and 2 copies of an engraved map in 2 parts, showing the coast of South America and the South Sea.
[Netherlands, ca. 1721]. Various formats.
The whole kept together in a large 20th-century green half cloth portfolio (50×70 cm). Full description
€ 17,500
Order Inquire Terms of sale

First great international investment fraud & scandal

[TAFEREEL DER DWAASHEID]. LAW, John (subject). Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare MDCCXX.
[Amsterdam], 1720 [= ca. 1740?]. Folio. With letterpress title-page printed in red and black, 77 engraved plates (including 2 made up of 4 separate prints each, mounted to form 2 leaves together). Most are double-page and several are larger folding sheets, and they include 4 maps and the plate with the complete set of 52 playing cards. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine with modern title-label. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

Turf, tobacco, devils, death, blacksmithing and the smoking of peculiar herbs

VENNE, Adriaen Pietersz van de. Sinne-vonck op den Hollandtschen turf, ende des selfs wonder veen-brandt: in gedicht uyt-geschildert, en aen-gewesen op de Haegsche Turf-Marct. Hier noch by gevoegt een vermakelijcken Hollandtschen sinne-droom op het nieuw wys-mal van den ouden Italiaenschen smit; mitsgaders de vindinge der tabacks wonder-smoock.
The Hague, Adriaen van de Venne and his heirs (printed by Isaac Burchoorn), 1634. 2 parts in 1 volume. 16mo (12.5 x 9.5 cm). With a full-page engraved portrait of the author-artist, 1 full-page and 8 half-page engraved illustrations by Van de Venne. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. Full description
€ 1,800
Order Inquire Terms of sale

One of the most popular emblem books of the Dutch Golden Age

VISSCHER, Roemer. Zinne-poppen; alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anna Roemers.
Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1669. 12mo. With engraved emblematic title-page, an emblem on the back of A5, and 193 engraved emblems by Claes Jansz. Visscher, in text. With 2 engraved emblems pasted on first blanks (including a repeat of the emblem on A5). Contemporary vellum, green ties. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Roemer Visscher's popular emblem book together with his early poetry

VISSCHER, Roemer. Zinne-poppen; alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anne Roemers.
Amsterdam, Sander Wybrantz. and Andries Vink, 1678. With engraved title-page, an engraved emblem on the back of A5, and 193 engraved emblems by Claes Jansz. Visscher.
With: (2) VISSCHER, Roemer. Brabbelingh... By hem selven oversien, en meer als de helft vermeerdert.Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1669. 2 works in 1 volume. 12mo. Contemporary vellum. Full description
€ 7,500
Order Inquire Terms of sale

Very rare Utopian satirical periodical that brought the author five years in prison

[WIBMER, Jean Baptiste Didier]. Utopiaansch weekblad nos. 3-9 & 11-13.
Amsterdam, A. Vink, [1820-1821]. 10 (of 14) parts, lacking parts 1, 2, 10 & 14, supplied in photocopy. 8vo. With a woodcut illustration as headpiece on the opening page of 9 of the 10 parts. Later green cloth.
With: (2) [WIBMER, Jean-Baptiste Didier]. Utopiaansche courant no. 6
Amsterdam, H. Moolenijzer, "Dageraad, den 44 Stoeborn A[nn]o. 5569" [= 1819]. Folio broadsheet (44 x 26.5 cm). With a woodcut illustration as headpiece. Folded and unbound. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

Four extremely rare broadsides with elegies on the death of Willem IV, Prince of Orange

[WILLEM IV, Prince of Orange]. [WILLEM IV, Prince of Orange]. [4 elegies on the death of Willem IV, Prince of Orange].
Including:
(1) MEIJER, Jan. Billyke traanen, uitgestort op het overlyden van zyne doorluchtigste hoogheid Wilhem Carel Hendrik Friso.
Amsterdam, Theodorus Crajenschot, 1751. 1mo broadside (53 x 39 cm).
(2) OMMERING, Adriaan van. Op het schielyk afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.
Amsterdam, Andries & Jacobus Stanhoffius, 1751. 1mo broadside (49 x 33 cm).
(3) KLOEKHOF, Cornelis Albertus. Treurzang op het afsterven van syne doorlugtigste hoogheyd Willem Carel Hendrik Friso.
Utrecht, Nicolaas van Vucht, 1751. 1mo broadside (52.5 x 39 cm).
(4) Op het allersmartelykste en voor den lande allerdroevigst afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.
Amsterdam, Antoni Waldorp, [1751]. 1mo broadside (52 x 38 cm). Full description
€ 1,850
Order Inquire Terms of sale

17th-century love songs and poems

YSERMANS, Joan. Triumphus Cupidinis. In-houdende veel schoon stichtighe, en[de] seer vermaeckelijcke liedekens, en[de] andere ghedichten, verciert met veel loffelijcke sententien, als oock sommighe epitalamien, bruyloft-liedekens en andere poëmata.
Including:
-Ecomium matrimonii. In-houdende een bruy-loft spel, epithalamien ende sommighe liedekens.
-Nederlantsche poëmata. In-houdende sommighe sonetten, liedekens, graf-dichten ende andere.
Antwerp, widow of Jacob Mesens, 1628. 3 parts in 1 volume. Small oblong 8vo (8.5 x 12.5). With richly engraved allegorical frontispiece by Anthoni Spirincx and many songs accompanied by music scores. Contemporary sheepskin parchment. Full description
€ 5,750
Order Inquire Terms of sale
62 books books found / Show pages