Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Medicine & Pharmacy / Gastronomy & Tobacco

Invention of beet sugar manufacturing

ACHARD, Franz Carl. Die Europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben, in verbindung mit der bereitung des Branntweins, des Rums, des Essigs und eines Caffee-Surrogats aus ihren abfällen, beschrieben und mit Kupfern erläutert durch ihren Urheber ... Drey Theile ... Neue verbesserte wohlfeilere Auflage.
Leipzig, J.C. Hinrichs, 1812. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 10 folding engraved plates depicting the production of sugar from sugar beets. Contemporary marbled paper wrappers. XXVIII, 426, [2] pp. Full description
€ 875
Order Inquire Terms of sale

Popular Dutch book of secrets, with over 1500 secrets

BATTUS, Carolus. Secreet-boeck van veele diversche en heerlijcke konsten in veelderley materien, met veel remedien tegen de innerlijcke en uytterlijcke gebreken der menschen. ... Verrijckt met verscheyden secreten van wijnen, verwen ende schrijf-konsten.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1661. 12mo. Contemporary vellum. 573, [3] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare edition of a popular work with over 1500 "secrets"

BATTUS, Carolus. Het secreet-boek vol heerlijke konsten. Als van de hooftstoffen in elks gebruik, vande gebreken, siekten en qualen der menschen, van tamme en wilde dieren ..., bloemen, kruiden en saden ..., van olien en salven te bereiden, van distileren en andere weetenschappen; met een aenhangsel verrijkt, uyt een groot getal Latijnsche, Italiaansche, Francoische, Hoog- en Neder-duitsche autheuren vergadert.
Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1694. 12mo. With a woodcut vignet on title-page. Contemporary vellum with boards partly folded over the edge, with manuscript short-title on spine. 573, [3] pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

Six rare books of secrets (1540-1686), covering metallurgy, dying, medicine, carving,
paper cutting and the Amsterdam labyrinth

[BOOKS OF SECRETS]. Kunstbüchlin, gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren Werckleut ...
Frankfurt am Main, Christian Egenolph, [ca. 1540]. With a woodcut illustration on title-page.
With:
(2) Den sack der consten, uyt den Italiaens ende Franssoys in onse Nederlantsche tale overgheset, ...
Antwerpen, Godtgaf Verhulst, 1622. With a woodcut illustration on the title-page and a small woodcut illustration in the text.
(3) CERVIO, Vincenzo. Il trinciante ..., ampliato, et ridotto a perfettione dal cavalier reale Fusoritto da Narni.
Venice, heirs of Giovanni Varisco, (1593). 2 parts. With 4 full-page woodcuts and 2 folding woodcut plates.
(4) PROCACCHI, Giaccomo. Voorlegh boeck ofte maniere om verscheyden soorten van spijse soo gesooden als gebraden, aende vorck voor te snyden ende om dienen.
Leiden, Jacob Roels, 1639. With 3 folding woodcut plates and 13 full-page woodcuts.
(5) Konstig en vermaakelijk tyd-verdryf, der Hollandsche jufferen of onderricht der papiere sny-konst. ... Het eerst deel [all published].
Amsterdam, Johannes ten Hoorn, 1686. With about two dozen woodcuts in the text.
(6) Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken en hare beweginghe, door oorlogie-werck ghedreven, ... Alles te sien in't Oude Doolhof tot Amsterdam.
Amsterdam, Tymon Houthaak, 1650. With an engraved illustration of a labyrinth on the title-page and 4 further illustrations.
6 works in 1 volume. Small 4to (19.5 x 16 cm). Half vellum (ca. 1730). Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

First edition of an extremely rare 18th-century Italian book on bread

[BREAD]. L'amico de' poveri che insegna il vero modo di fare il pan venale col quale possono arricchire i fornaj onesti, intelligenti, e pratici delle regole del loro mestiere, e possono dare un maggior peso di pane ottimo, ben lievitato, e ben cotto alla povera gente.
Florence, Domenico Marzi and company for Luigi Carlieri, 1773. Small 4to in 8s. With an engraving in the text on p. 13 and a woodcut vignette on the title-page. Contemporary heavy paper or flexible paperboard wrappers (carta rustica). 42, [2 blank] pp. Full description
€ 4,800
Order Inquire Terms of sale

First Dutch edition of the most popular domestic encyclopedia of the 18th century

CHOMEL, Noël. Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheiden wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziekten, en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken, een menigte van manieren om lammeren, schapen, koejen, paarden, muil-ezels, hoenderen, duiven, honigbyen, zywurmen te kweken, voeden, genezen, en winst te doen met die dieren;...
In't Nederduits vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige artikelen, door de heeren Jan Lodewuk Schuer, A.H. Westerhof, en zeker liefhebber.
Leyden, S. Luchtmans; Amsterdam, H. Uytwerf, 1743. 2 volumes. 4to. With an engraved allegorical frontispiece by Jan Punt (1711-1779) and 80 engraved folding plates by F. de Bakker. Half calf. [8], 616; [2], 617-1496, [4] pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Sixth edition of the conversation on bees and apiculture of Theodorus Clutius and Carolus Clusius

CLUTIUS, Theodorus (Dirk Outgaertsz CLUYT). Van de byen, haer wonderlijke oorspronk, natuur, eygenschap ... Item hoe men de byen profijtelijck opvoeden en regeeren sal. Noch: Wat nuttigheyt dat men van honnich en was kan krijgen ...Including: (2) Meesterye voor de paarden, om te weten alle de secreten, alsoo men die gebruyckt by den maerschalk des keysers ende eertz-hertogen keyser Carolus de vijfde. ...
Amsterdam, widow of Gysbert de Groot, 1705. 2 works in 1. 8vo. Modern vellum over boards. [12], 218, [22]; [42] pp. Full description
€ 1,800
Order Inquire Terms of sale

An excellent treatise on viniculture

COLLIGNON D'ANCY, Théodore. Nouveau mode de culture et d'echalassement de la vigne, applicable à tous les vignobles où l'on cultive les vignes basses.
Metz, printed by Dembour and Gangel for Warion, [1847]. 8vo. With woodcut vignette on the title-page, and 3 large folding plates, lithographed by Dembours and Gangel. Modern half morocco, preserving the original illustrated wrappers. VI, [2], 191, [1 blank] pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

Scarce Dutch translation of a pamphlet on the mangel beet, with a hand-coloured folding plate

COMMERELL, Abbé de, John Coakley LETTSOM (transl.) and Jan Christiaan SEPP (transl.) Bericht wegens de aankweeking en het gebruik van den schaarsheid- of mangel-wortel.
Amsterdam, C.N. Guerin, 1789. 8vo. With 1 folding hand-coloured plate and a woodcut tailpiece of a fruit basket. 19th-century half cloth, Stormont marbled sides. [4], XII, 80 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale
34 books found / Show all