Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Medicine & Pharmacy / Gastronomy & Tobacco

Invention of beet sugar manufacturing

ACHARD, Franz Carl. Die Europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben, in verbindung mit der bereitung des Branntweins, des Rums, des Essigs und eines Caffee-Surrogats aus ihren abfällen, beschrieben und mit Kupfern erläutert durch ihren Urheber ... Drey Theile ... Neue verbesserte wohlfeilere Auflage.
Leipzig, J.C. Hinrichs, 1812. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 10 folding engraved plates depicting the production of sugar from sugar beets. Contemporary marbled paper wrappers. XXVIII, 426, [2] pp. Full description
€ 875
Order Inquire Terms of sale

Very rare translation into Dutch of a French compilation of medical recipes and treatments, cookery,
pastimes, etc. in the tradition of the Secrets of Pseudo Albertus Magnus

[ALLETZ, Pons-Augustin]. De hedendaagsche Albert, of nieuwe beproefde en geoorloofde geheimen, naar de nieuwste ontdekkingen versaameld; sommigen tot voorwerp hebbende, het geneezen van eene groote menigte toevallen, die de gezondheid betreffen: Anderen, menigvuldige dingen, die nuttig zyn om te weeten ... Eindelyk nog anderen, al het geene betrekking heeft op het vermaak ... Alles verdeeld in drie deelen, en in de orde van het A.B.C. geschikt. Naar den derden druk, die met veele nieuwe geheimen vermeerderd is, uit het Fransch vertaald.
Amsterdam, Gerrit Bom, 1773. 3 parts in 1 volume. Large 8vo. Later pink paper wrappers. VII, 108, [4]; [2], 142, [4]; [2], 64, [6] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Popular Dutch book of secrets, with over 1500 secrets

BATTUS, Carolus. Secreet-boeck van veele diversche en heerlijcke konsten in veelderley materien, met veel remedien tegen de innerlijcke en uytterlijcke gebreken der menschen. ... Verrijckt met verscheyden secreten van wijnen, verwen ende schrijf-konsten.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1661. 12mo. Contemporary vellum. 573, [3] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare edition of a popular work with over 1500 "secrets"

BATTUS, Carolus. Het secreet-boek vol heerlijke konsten. Als van de hooftstoffen in elks gebruik, vande gebreken, siekten en qualen der menschen, van tamme en wilde dieren ..., bloemen, kruiden en saden ..., van olien en salven te bereiden, van distileren en andere weetenschappen; met een aenhangsel verrijkt, uyt een groot getal Latijnsche, Italiaansche, Francoische, Hoog- en Neder-duitsche autheuren vergadert.
Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1694. 12mo. With a woodcut vignet on title-page. Contemporary vellum with boards partly folded over the edge, with manuscript short-title on spine. 573, [3] pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

German manuscript book of secrets, including an aria with a Moorish merchant selling medicinal tobacco

[MANUSCRIPT - BOOK OF SECRETS - GERMAN]. [Medicinal recipes and incantations].
[Germany?], [ca. 1700?]. Small 8vo (16 x 10 cm). Manuscript in German with occasional Latin phrases, written on laid paper in brown and black ink in at least two German gothic cursive hands (the Latin phrases in Latin hands), a "tetragrammaton" diagram (rectangular with a St Andrews cross rather than star-shaped) with the name of (the archangel) Uriel and a "sator rotas" square. Lacking quire A and bifolium B1.8 (10 ll.?). Brown vellum(?) wrapper, sewn without supports at 3 stations. [4], 17-28, 31-78, [8] pp. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

Six rare books of secrets (1540-1686), covering metallurgy, dying, medicine, carving,
paper cutting and the Amsterdam labyrinth

[BOOKS OF SECRETS]. Kunstbüchlin, gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren Werckleut ...
Frankfurt am Main, Christian Egenolph, [ca. 1540]. With woodcut illustration on title-page.
With:
(2) Den sack der consten, uyt den Italiaens ende Franssoys in onse Nederlantsche tale overgheset, ...
Antwerpen, Godtgaf Verhulst, 1622. With woodcut illustration on title-page and a small woodcut illustration in text.
(3) CERVIO, Vincenzo. Il trinciante ..., ampliato, et ridotto a perfettione dal cavalier reale Fusoritto da Narni.
Venice, heirs of Giovanni Varisco, (1593). 2 parts. With 4 full-page woodcuts and 2 folding woodcut plates.
(4) PROCACCHI, Giaccomo. Voorlegh boeck ofte maniere om verscheyden soorten van spijse soo gesooden als gebraden, aende vorck voor te snyden ende om dienen.
Leiden, Jacob Roels, 1639. With 3 folding woodcut plates and 13 full-page woodcuts.
(5) Konstig en vermaakelijk tyd-verdryf, der Hollandsche jufferen of onderricht der papiere sny-konst. ... Het eerst deel [all published].
Amsterdam, Johannes ten Hoorn, 1686. With about two dozen woodcuts in text.
(6) Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken en hare beweginghe, door oorlogie-werck ghedreven, ... Alles te sien in't Oude Doolhof tot Amsterdam.
Amsterdam, Tymon Houthaak, 1650. With an engraved illustration of a labyrinth on title-page and 4 further illustrations.
6 works in 1 volume. Small 4to (19.5 x 16 cm). Half vellum (ca. 1730). Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

The productive and profitable aspects of the natural world

BRADLEY, Richard. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar in verscheide trapswyze opklimmingen, in de byzondere deelen der scheppinge, als mynstoffen, plantgewassen en dieren aangetoond worden. Hier by is gevoegd een berigt van den tegenwoordigen staat der tuinen, zoo van Groot-Brittanien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare gronden, en aankweeking van houtgewas, vrugtboomen, wyngaarden, zalaade, peulvrugten en alle soorten van graanen: benevens eenige aanmerkingen over den landbouw der Vlaamingen in het zaayen van vlas. ... Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Amsterdam, Isaak Tirion, 1744. 8vo. With title-page printed in red and black with woodcut vignette, and 29 engraved folding plates (numbered I-XVII and XX-XXXI: there were no plates XVIII or XIX), each showing several botanical and zoological illustrations. Contemporary vellum. [8], "330" [= 320] pp. Full description
€ 975
Order Inquire Terms of sale

First edition of the most influential gastronomic publication: "Tell me what you eat; I'll tell you what you are"

[BRILLAT-SAVARIN, Jean Anthelme]. Physiologie du gout, ou méditations de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes Parisiens.
Paris, Auguste Sautelet et Cie. (back of title-page: printed by David), 1826 [1825]. 2 volumes. 8vo. With a woodcut device on both title-pages. Contemporary half calf, gold-tooled spines, marbled edges and endpapers. [2], XIV, [1], 6-390; 442 pp. Full description
€ 12,500
Order Inquire Terms of sale

The history and preparation of coffee

CADET DE VAUX, Antoine-Alexis and Charles-Louis CADET. Dissertation sur le café; son historique, ses propriétés, et le procédé pour en obtenir la boisson la plus agréable, la plus salutaire et la plus économique; ...
Paris, for the Bureau du Journal d'Economie Rurale, Mme. Huzard and Xhrouet, 1806. 12mo. Contemporary blue boards. [3], [1 blank], 120 pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale
48 books found / Show all