Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Maritime History / Mutiny, Piracy & Shipwrecks

An early account of Timbuktu by an American sailor

[ADAMS, Robert (= Benjamin ROSE)]. Jongste en echte berigten betrekkelijk Tombuctoo en eenige andere nog onbezochte deelen der binnenlanden van Afrika.
Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1818. 8vo. With a folding engraved map (30.5 x 37.5 cm) of North Africa with the routes of Mungo Park and Robert Adams highlighted in colour. Contemporary boards. VI, 353, [1 blank] pp. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

Peace treaty between the Dutch Republic and the Regency of Algiers

[ALGIERS - TREATY - STATES GENERAL]. Tractaat tusschen haar hoog mogende de heeren Staaten Generaal ... en de regeeringe van Algiers. Geslooten in het jaar 1757.
With: (2) Ampliatie tot het tractaat van vrede tusschen ... de Staaten Generaal ... en den Dey en regeering van Algiers. Exhibitum den 10 October 1760.
Middelburg, Johan Bakker, [1758]. 4to. With the woodcut coat of arms of the Dutch admiralty on the title-page. Contemporary marbled wrappers. 18; 3, [1 blank] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

The condemnation of cowards: a conviction of 4 Dutch captains for their fainthearted behaviour against the Dunkirk pirate Jan Baert during the Battle of Texel (1694)

[MARITIME HISTORY - PIRACY - BATTLE OF TEXEL]. Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert vander Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony vander Lith en Cornelis vander Hoeven. Gepronuncieert den vierden Mey, 1695.
The Hague, Paulus Scheltus, 1695. 4to. With woodcut vignette and woodcut initials. Modern grey and purple marbled paper wrappers. 14, [2 blank] pp. Full description
€ 850
Order Inquire Terms of sale

Very rare 2nd edition of the abridged Swedish translation of William Bligh's account of the mutiny on the Bounty

BLIGH, William. Engelske capitainens Wilhelm Blighs resa, genom Södra Werlds-Hafvet, tolf hundrade sjömil i öpen bät, frän Tofoa till Timor.
Including: Nyaste tidningar frän Otahiti.
Uppsala, Joh. Edmans Enka, "1792" [= 1793]. 12mo. With a woodcut vignette on title-page, two woodcut headpieces and a woodcut tailpiece, and a divisional title for the appendix with the latest news from Tahiti. With "resa" set in rococo decorated roman capitals on the title-page and Blighs name in script capitals. Contemporary blue stiff paper wrappers. "119" [=117], [1], [2 blank] pp. Full description
€ 3,250
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE van HOORN, Willem Ysbrantsz. Gedenkwaardige beschryving, van de achtjarige en zeer avontuurlyke reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indien, bevattende vele wonderlyke en gevaarlyke zaken, my op dezelve reise wedervaren. Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, kommandeur op 't schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland.
Amsterdam, Barend Koene, [ca. 1820]. 4to. With a half-page woodcut portrait of Willem Ysbrantsz Bontekoe with the city of Hoorn in the background, 7 (near) half-page woodcut illustrations in the text and a small (typographic) floral tailpiece on the last page. The text of the Bontekoe story is set in Gothic type in two columns, while the tale of Dirk Albertz. Raven is set in a single column in Roman type. Modern half vellum. 64 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

The gloating Spanish: relishing in the disastrous fate of the Anglo-Dutch fleet
near Dunkirk on their way to Cádiz in 1625

[CÁDIZ EXPEDITION]. Relacion verdadera de la extraordinaria tormenta que ha tenido la armade Olandesa, y Inglesa, que estava sobre Dunquerque, y de como los nuestros le tomaron, y destruyeron toda su pescaria, y otros varios successos.
Lisbon, Pedro Craesbeeck, 1625. Folio. Not bound. [3], [1 blank] pp. Full description
€ 2,000
Order Inquire Terms of sale

First Dutch edition of an account of one of the best-known shipwrecks of the 18th century

CARTER, George. De belangryke geschiedenis van het verongelukken op de Kaffers kust, van het Engelsch Oost-Indisch schip De Grosvenor, bevattende een beschryving van de verbazende rampen en wederwaardigheden, die de geredde schepelingen, in het doortrekken van woestynen en onbewoonde landstreken, hebben ondergaan, samengesteld uit het verslag van John Hynes, een der behouden gebleeven schipbreukelingen. Uit het Engelsch.
Amsterdam, Johannes Allard, 1801. 8vo. With 1 folding lithographed plate (16.5 x 18.5 cm) of the rescue of the passengers.Half calf, marbled sides, gold-tooled spine with black label. VIII, 158 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Rare narrative of a shipwrecked voyage to India

CONCEIÇÃO, Frei Nuno da. Relaçam da viagem, e sucesso que teve a nao capitania Nossa Senhora do Bom Despacho. De que era Capitaô Francisco de Mello, vindo da India no anno de 1630.
Lisbon, "P. Craesbeeck" [= Antonio Pedrozo Galram?], "1631" [= ca. 1710/20?]. 4to. With woodcut of a ship in heavy seas on the last page, a woodcut basket of flowers on title-page and a large woodcut vase of flowers tailpiece.
Earlier vellum with a manuscript cantochon in red and black, new endpapers. [8], 47, [1 blank] pp. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

Extremely rare, controversial account of the Indian Revolt of 1857, signed by the author

[COOPER, Frederick Henry]. The crisis in the Punjab, from the 10th of May until the fall of Delhi, by a Punjab employe[!]. For the benefit of the "Lawrence Asylum".
Lahore, Punjabee Press, H. Gregory, 1858. 8vo. With two plans of troop formation mounted in the text, including one folding. The title-page is set within a decorative frame and part of the appendix is set in Arabic script. Modern half brown calf, with gold lettering on the spine and marbled sides, [1], [1 blank], [1], [1 blank], II, IV, [1 blank], V, 154, VI, [1 errata slip, verso blank] pp. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale
55 books found / Show all