Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Asia / Indonesia

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands
and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (illustrated by Dirk de JONG & Hendrik KOBELL jr.). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, [printed by Paul Etienne Briët?], 1805. Large folio (39.5 x 28.5 cm). With a finely engraved title-page in various styles of decorated lettering and flourishes, executed by Klockhoff, and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships, the harbours of Batavia and the island Onrust in the Dutch East Indies (now Djakarta and Pulau Kapal in Indonesia), and 2 views of herring fishing and whaling.
With the loosely inserted "prospectus" (actually an advertisement issued on publication):
[MAASKAMP, Evert]. Berigt aan kooplieden, zeevarenden en verzamelaars van vaderlandsche kunstprinten.
[Amsterdam], [Evert Maaskamp], printed by Paul Etienne Briët, [1805]. 4to (27.5 x 22 cm).
Contemporary boards (including a paperboard spine), as issued by the publisher. XII, 135, [1 blank] pp. plus engraved title-page, 31 plates and the loosely inserted prospectus. Full description
€ 14,500
Order Inquire Terms of sale

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (ill. by Dirk de JONG, Hendrik KOBELL jr. and Mattheus SALLIETH). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805. Large folio. With engraved title-page and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships. Modern half calf. XII, 135 pp. Full description
€ 19,500
Order Inquire Terms of sale

The most important source for the Moluccas in the early colonial period

ARGENSOLA, Bartolome Leonardo de. Conquista de las islas Malucas.
[Madrid, Alonso Martin, 1609]. Small folio (22 x 30 cm). With an engraved architectural title-page showing an allegorical scene (the Moluccas represented by a native woman with feather headdress, cornucopia and sword, riding a crocodile, with the Spanish royal coat of arms in the sky) and a sleeping lion (representing the author?) in a separate cartouche below. Early 18th-century richly gold-tooled red morocco, each board with a large centrepiece a petit fers made partly with pointillé stamps. (Integral?) engraved title-page + [10], “407” [= 411], [1 blank] pp. Full description
€ 35,000
Order Inquire Terms of sale

An important surveying voyage to the Pacific

BELCHER, Edward. Narrative of a voyage round the world, performed in Her Majesty's ship Sulphur, during the years 1836-1842, including details of the naval operations in China, from Dec. 1840 to Nov. 1841.
London, Henry Colburn, 1843. 2 volumes. 8vo. With a folding map of the Canton river, folding map with the routes of the H.M.S. Sulphur, large world chart also showing the route of the Sulphur, 19 steel-engraved views and several illustrations in text. Gold-tooled blue sheepskin, shell-marbled sides. Rebacked. In modern slipcase. XXII, 387; VI, 474 pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

First Dutch guide to pediatrics (dedication in 1st state), with an appendix on Japanese and Borneo camphor

BLANKAART, Steven. Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1684. 8vo. With an engraved title-page showing a hospital scene and 19 figures on 6 engraved plates. Near contemporary vellum. [8], 332, [20] pp. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE van HOORN, Willem Ysbrantsz. Gedenkwaardige beschryving, van de achtjarige en zeer avontuurlyke reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indien, bevattende vele wonderlyke en gevaarlyke zaken, my op dezelve reise wedervaren. Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, kommandeur op 't schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland.
Amsterdam, Barend Koene, [ca. 1820]. 4to. With a half-page woodcut portrait of Willem Ysbrantsz Bontekoe with the city of Hoorn in the background, 7 (near) half-page woodcut illustrations in the text and a small (typographic) floral tailpiece on the last page. The text of the Bontekoe story is set in Gothic type in two columns, while the tale of Dirk Albertz. Raven is set in a single column in Roman type. Modern half vellum. 64 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Latest exciting and comforting news from the Dutch East Indies

[BRUINING, Gerbrand]. De heldhaftige bevrediging van Palembang, het aldaar sints 1810 vooraf gebeurde, wederlegging van Raffles en Court, en voorlopige korte beschrijving van Palembang, Banca, enz.
The Hague & Rotterdam, Arbon & Krap (back of half-title: printed by Gebroeders Giunta d'Albani, The Hague), 1822. 8vo. With 2 folding engraved maps: (1) Nieuwe kaart der rivier van Palembang, tusschen het punt, waar zij den 27 Junij 1821 door tien kanoneerbooten enz. afgesloten was ... (26 x 33.5 cm including the engraved text above and below the map); and (2) Nieuwe kaart der rivier van Palembang, tusschen haren uitloop in zee en het eilant Salanama (22 x 30 cm including text).Half calf, black spine label, marbled sides. VIII, 188 pp. Full description
€ 1,850
Order Inquire Terms of sale

First edition of a sumptuous account of a voyage to Russia, Persia and the East Indies,
with large folding views of Moscow and Isfahan (194x42 cm)

BRUYN (LE BRUN), Cornelis de. Reizen over Moskovie, door Persie en Indie: verrykt met driehondert konstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en platen, die daer gevonden worden ...
Amsterdam, Willem and David Goeree for the author, 1711. Folio (40x25.5 cm). With engraved frontispiece by Bernard Picart, engraved author's portrait, 2 folding engraved maps, 109 engraved plates (13 folding, 55 double-page, 41 full-page) and 36 engraved illustrations in text. Contemporary blind-tooled vellum. [8], 472, [12] pp. Full description
€ 9,000
Order Inquire Terms of sale
94 books found / Show all