Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Art, Architecture & Photography / Caricature, Costume & Satire

Extremely rare satirical print series lampooning Louis XIV with the total eclipse of the Sun King,
showing 1 major and at least 3 minor variants not recorded in the literature

[ALLARD, Carel]. Koninglyke almanach: beginnende met den aanvang der oorlog, van anno 1701 .... Waer in duydelijk de loop der zon der ongeregtigheid, met zyn eclipsen, of de regtvaardige straf des heemels, door XVIII zinnbeelden in koopere plaaten vertoond word; ... | Almanach royal. Commencant[!] avec la guere de l'an 1701 jusques .... ou est exactement observé le cours du soleil d'injustice; avec ses eclips; ou la juste punition du ciel. Demonstré dans XVIII emblemes. ...
"Paris" [= Amsterdam], "imprimé â limprimerie royale du Petit Louis" [= Carel Allard, 1706?]. Small folio (32 x 21 cm). Engraved print series with an engraved title-page and 24 engraved prints (9 single-page and 15 double-page; 18 bound in and 6 loosely inserted), the double-page prints with extensive letterpress text flanking and/or below the engraving. Contemporary marbled-paper wrappers. Engraved title plus [25] engraved plates., some with letterpress text. Full description
€ 8,750
Order Inquire Terms of sale

The Ottoman state and its officials in contemporary portraits, coloured by hand

ARIF PACHA, Muchir. Les Anciens Costumes de l'Empire Ottoman, depuis l'origine de la monarchie jusqu'a la reforme du Sultan Mahmoud ... Tome 1er [all published].
Paris, Lemercier, 1863. Folio (54.8 x 40 cm). With lithographic portrait of Arif Pacha, drawn on stone by M. Julien, printed on India paper, with caption and imprint lithographed directly on the leaf, 16 tinted lithographic plates after Arif Pacha (image size 24.5 x 34 cm), coloured and finished by hand. Modern cloth. 24 ll. printed both sides, plus plates. Full description
€ 35,000
Order Inquire Terms of sale

With 16 large tinted lithographs of lie at the Ottoman court

[ARIF PACHA, Muchir]. [Les anciens costumes de l'empire Ottoman, depuis l'origine de la monarchie jusqu'a la reforme du Sultan Mahmoud. Volume I = all published].
[Paris, Lemercier, 1863]. 1mo (54.5 x 40 cm). With lithographic portrait of Arif Pacha, drawn on stone by M. Julien, printed on India paper, cut in an oval and mounted on a leaf of stiff paper, with caption and imprint lithographed directly on the leaf, 16 tinted lithographic plates after Arif Pacha (image size 24.5 x 34 cm). Lacking lithographed title-page. Contemporary black half morocco. 24 ll. printed both sides, plus plates Full description
€ 25,000
Order Inquire Terms of sale

Putting the British monarchy and nobility in the pillory: 7 fictitious auction catalogues,
satirically describing the British royal collections

[AUCTION CATALOGUES - FICTITIOUS]. Beredeneerde catalogus van een zeer fraaie, capitaale en pragtige inboedel, bestaande in allerleije vorstelyke meubelen, kostbaare juweelen, paarlen, goud en zilverwerk,... en laatstelyk, een nette verzameling van boeken en manuscripten, in allerlye faculteiten, doch voornaamlyk betreffende, de politieke staat van Engeland, en meest in Engelsche banden gebonden... byeenverzameld, door den Heere G. R. Zullende.. Derde druk.Amsterdam, Johannes Geyger, [1781].
With: (2) Commissie brief van den heere Wilhelmus Batavus, ...
[The Hague?], [no publisher], [1781]. The introductory letter, from "Wilhelmus Batavus" to "Lambertus Koopmans" is dated from The Hague, 15 February 1781.
(3) Catalogus van eene zo ongemeene zeldzaame, als uitmuntende verzameling van manuschripten[!]... Bestaande buiten de pakketten in 341 deelen in folio, alle in Engelsche banden ... byeen vergadert door den Lord W. Gordon.
London [= Amsterdam or The Hague?], sold by Thomas Henly [true publisher unknown], [1781]. The introductory letter, from Thomas Henly, is dated 2 February 1781.
(4) Beredeneerde notitie van 't vorstlyke poppe- en speel-goed, der kinderen van den heere G.R. ...
[Amsterdam?], [no publisher], [1781]. This catalogue presents itself as a second appendix to ad 1. Both the original catalogue and the first appendix describing themselves as catalogues for the sale in May or June 1781.
(5) Sleutel of noodige ophelderingen der onlangs uitgekomene catalogus, ... byeenverzameld, door den heere G.R. Zullende gemelde boedel, by executie verkocht worden, binnen Londen, in de maanden Mey of Juny deezes jaars.
Dordrecht, Abraham and Pieter Blussé and several others; etc., [1781].
(6) Beredeneerde catalogus eener verzameling van schilderyen, der eerste meesters van Nederland.
The Hague, Thomas Pietersz. van Os, [1783? or 1789?]. With the supposedly authenticating woodcut on the title-page, showing the coat of arms of William the Silent hanging from a memorial cross.
(7) Beredeneerde catalogus, van eene uitmuntende verzameling schilderyen, door de vermaardste Nederlandsche meesters, uit het Fransch vertaald.
Holland, [no publisher], 1783.
7 fictitious auction catalogues in 1 volume. 8vo. Contemporary half mottled calf, brown spine label with blind-tooled text and with some gold-tooled floral decorations, 20th-century marbled sides and endpapers. [4], 27, [1]; 16; 16; 16; 15, [1]; 32; 37, [2 blank] pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

The ancient world in 345 plates

[BARDON, Michel Francois Dandré]. Gewoonten der aloude volken; behelzende de godsdienstige, burgelyke en krygsgebruiken der Grieken, Romeinen, Israëliten en Hebreeuwen, Egyptenaaren, Persiaanen, Scythiërs, Amazonen, Parthiërs, Daciërs, Sarmatiërs, en andere zo oostersche als westersche volken.
Amsterdam, Johannes Allart and Willem Holtrop, 1786. 4 volumes bound as 2. Large 4to (31 x 25 cm). With 345 engraved plates by the famous engraver Charles Nicolas Cochin le Jeune after Bardon. Contemporary half calf. VIII, 32; [2], 40; IV, 41, [1 blank]; [2], 22 pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

Satirical story of drunkenness, whoring and gambling, possibly aimed at the three Princes of Orange:
second known copy of the second edition

[BEROALDO, Filippo, and anonymous adaptor]. Het stichtigh ende vermakelijck proces van drie ghebroeders, edel-lieden. Den eenen zijnde een dronkaert. [Den] tweden een hoer-eerder. [Den] derden een speelder. Dat wie bevonden sal worden vande drie ghebreken het kleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van zijn vaders nae ghelatene goederen, volghens het testament daer af sijnde ghevonden, wesende onder sekere oude papieren, van M. P. v. O.
Including: RULANT, H. Satyra ofte lofsang van droncken drincken.
[Amsterdam?, Jacob Aertsz. Colom?], 1635. Small 8vo (14.5×9 cm). Half calf (ca. 1830s), with the binder's stamp on an endleaf (F. DUQUESNE À GAND). 136, [1], [1 blank]; [30] pp. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Dutch voyage through the Pacific looking for commercial opportunities

BOELEN, Jacobus. Reize naar de oost- en westkust van Zuid-Amerika, en, van daar, naar de Sandwichs- en Philippijnsche eilanden, China enz. gedaan, in de jaren 1826, 1827, 1828 en 1829. Met het koopvaardijschip Wilhelmina en Maria.
Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1835-1836. 3 volumes. 8vo. With a different view on each of the 3 engraved title-pages, by Dirk Sluyter, 5 folding lithographed maps by Daniel Veelwaard (1 hand coloured in outline), 8 lithographed views (3 folding) by Desgerrois & Co., and 6 hand-coloured engraved plates by Dirk Sluyter, mostly of costumes. Modern black half sheepskin. [4], X, 379, [1]; VIII, 445, [3]; VIII, 396, [4] pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

A Flemish didactic satire, illustrated by Antoine van der Does

BORCHT, Willem van der (Guilielmus a CASTRO). Spieghel der eyghen-kennisse, ... in-gheknoopt Het conterfeytsel des wereldts, ...
Brussels, Lambert de Grieck, 1643. 4to. With engraved title-page, engraved portrait of the author (after P. de Backer), both by Antoine van der Does ("AVD"), and 3 nearly full-page engraved illustrations in the text, probably by Van der Does. 18th-century vellum. [16], 271, [1] pp. Full description
€ 2,750
Order Inquire Terms of sale

Rare first edition of the leading Dutch translation of the Ship of fools

BRANT, Sebastian. Navis stultorum: oft, Der sotten schip.
Antwerp, Jan II van Ghelen, 1584. Small 4to. With a woodcut of the Ship of Fools on the title-page, woodcut Dutch title-panel, Van Ghelen's large woodcut greyhounds and goat device on the last page, 118 full-page and 2 smaller woodcut illustrations in text, each page (after the title and its verso) in a border built up from arabesque cast fleurons. 18th-century sprinkled calf, gold-tooled spine and board edges, mottled edges. [2], "234" [= 236], [10] pp. Full description
€ 18,000
Order Inquire Terms of sale
67 books found / Show all