Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Natural History / Agriculture & Animal Husbandry

Comprehensive 12th-century Arabic treatise on agriculture

ABU ZAKARIYA ibn al-AWWAM. Libro de agricultura. ... Tomo I[-II].
Including:
BROECK, Victor van den. Catecismo de agricultura.
VILLE, Georges. Abonos químicos conferencias agrícolas.
Seville, Biblioteca Científico Literaria; Madrid, Victoriano Suarez (colophon: printed by Salvador Acuña y Comp., Seville), 1878. 2 volumes. Imperial 16mo (18 x 11.5 cm). Later half turquoise sheepskin. 512; 552 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Invention of beet sugar manufacturing

ACHARD, Franz Carl. Die Europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben, in verbindung mit der bereitung des Branntweins, des Rums, des Essigs und eines Caffee-Surrogats aus ihren abfällen, beschrieben und mit Kupfern erläutert durch ihren Urheber ... Drey Theile ... Neue verbesserte wohlfeilere Auflage.
Leipzig, J.C. Hinrichs, 1812. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 10 folding engraved plates depicting the production of sugar from sugar beets. Contemporary marbled paper wrappers. XXVIII, 426, [2] pp. Full description
€ 875
Order Inquire Terms of sale

Very rare translation into Dutch of a French compilation of medical recipes and treatments, cookery,
pastimes, etc. in the tradition of the Secrets of Pseudo Albertus Magnus

[ALLETZ, Pons-Augustin]. De hedendaagsche Albert, of nieuwe beproefde en geoorloofde geheimen, naar de nieuwste ontdekkingen versaameld; sommigen tot voorwerp hebbende, het geneezen van eene groote menigte toevallen, die de gezondheid betreffen: Anderen, menigvuldige dingen, die nuttig zyn om te weeten ... Eindelyk nog anderen, al het geene betrekking heeft op het vermaak ... Alles verdeeld in drie deelen, en in de orde van het A.B.C. geschikt. Naar den derden druk, die met veele nieuwe geheimen vermeerderd is, uit het Fransch vertaald.
Amsterdam, Gerrit Bom, 1773. 3 parts in 1 volume. Large 8vo. Later pink paper wrappers. VII, 108, [4]; [2], 142, [4]; [2], 64, [6] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare edition of a popular work with over 1500 "secrets"

BATTUS, Carolus. Het secreet-boek vol heerlijke konsten. Als van de hooftstoffen in elks gebruik, vande gebreken, siekten en qualen der menschen, van tamme en wilde dieren ..., bloemen, kruiden en saden ..., van olien en salven te bereiden, van distileren en andere weetenschappen; met een aenhangsel verrijkt, uyt een groot getal Latijnsche, Italiaansche, Francoische, Hoog- en Neder-duitsche autheuren vergadert.
Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1694. 12mo. With a woodcut vignet on title-page. Contemporary vellum with boards partly folded over the edge, with manuscript short-title on spine. 573, [3] pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

87 beautiful views of bovine animals, bound for presentation to the French Ministry of Agriculture

BAUDEMENT, Émile. Les races bovines. Études zootechniques.
Paris, Imprimerie Nationale, [1864]. 2 volumes (text & plates). Oblong folio (36 x 49.5 cm). With 5 hand coloured maps and 87 numbered plates. Contemporary red half morocco, gold-tooled spine, gold-blocked boards with the note "offert par le Minstre de l'Agriculture", gilt edges. [6], LXXIV, [2]; [4], [10] pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Important 1639 handbook for the medical use of animals and animal products

BOSSCHE, Willem vanden. Historia medica, in qua libris IV. Animalium natura, et eorum medica utilitas exactè & luculenter tractantur. Cum iconibus eorum, ad vivum delineatis.
Brussels, Jan Mommaert II, 1639. 4to. With woodcut device on title-page, a different woodcut of the same device on final page, 77 woodcut illustrations plus 3 repeats (4 signed "I.C.I." for Jan Christoffel Jegher). Contemporary sheepskin parchment over flexible boards. [16], “422” [= 434], [20], [2 blank] pp. Full description
€ 3,250
Order Inquire Terms of sale

The productive and profitable aspects of the natural world

BRADLEY, Richard. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar in verscheide trapswyze opklimmingen, in de byzondere deelen der scheppinge, als mynstoffen, plantgewassen en dieren aangetoond worden. Hier by is gevoegd een berigt van den tegenwoordigen staat der tuinen, zoo van Groot-Brittanien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare gronden, en aankweeking van houtgewas, vrugtboomen, wyngaarden, zalaade, peulvrugten en alle soorten van graanen: benevens eenige aanmerkingen over den landbouw der Vlaamingen in het zaayen van vlas. ... Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Amsterdam, Isaak Tirion, 1744. 8vo. With title-page printed in red and black with woodcut vignette, and 29 engraved folding plates (numbered I-XVII and XX-XXXI: there were no plates XVIII or XIX), each showing several botanical and zoological illustrations. Contemporary vellum. [8], "330" [= 320] pp. Full description
€ 975
Order Inquire Terms of sale

Anthrax in the 18th-century

CHABERT, Philibert. Traité du charbon ou anthrax dans les animaux.
Paris, Imprimerie Royale, 1782. 8vo. With woodcut crowned French royal coat of arms on title-page and a woodcut headpiece (signed "B."). 19th-century(?) half tanned, mottled sheepskin. 109, [1 blank] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

First Dutch edition of the most popular domestic encyclopedia of the 18th century

CHOMEL, Noël. Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheiden wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziekten, en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken, een menigte van manieren om lammeren, schapen, koejen, paarden, muil-ezels, hoenderen, duiven, honigbyen, zywurmen te kweken, voeden, genezen, en winst te doen met die dieren;...
In't Nederduits vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige artikelen, door de heeren Jan Lodewuk Schuer, A.H. Westerhof, en zeker liefhebber.
Leyden, S. Luchtmans; Amsterdam, H. Uytwerf, 1743. 2 volumes. 4to. With an engraved allegorical frontispiece by Jan Punt (1711-1779) and 80 engraved folding plates by F. de Bakker. Half calf. [8], 616; [2], 617-1496, [4] pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale
44 books found / Show all