Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Asia / VOC - Dutch East India Company

Eyewitness account of the Dutch massacre of thousands of Chinese in and around Batavia in October 1740

[PAMPHLET - BATAVIA]. Kort verhaal van doproer der Chineesen, op het eiland Java, dog voornamentlyk wegens de stad Batavia, voorgevallen in de maand October des jaers 1740.
[Amsterdam?, 1741]. 4to. 19th-century brown wrappers. 8 pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE van HOORN, Willem Ysbrantsz. Gedenkwaardige beschryving, van de achtjarige en zeer avontuurlyke reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indien, bevattende vele wonderlyke en gevaarlyke zaken, my op dezelve reise wedervaren. Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, kommandeur op 't schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland.
Amsterdam, Barend Koene, [ca. 1820]. 4to. With a half-page woodcut portrait of Willem Ysbrantsz Bontekoe with the city of Hoorn in the background, 7 (near) half-page woodcut illustrations in the text and a small (typographic) floral tailpiece on the last page. The text of the Bontekoe story is set in Gothic type in two columns, while the tale of Dirk Albertz. Raven is set in a single column in Roman type. Modern half vellum. 64 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

The first Dutch work on tropical medicine

BONTIUS, Jacobus (Jacob de BONDT), Willem PISO & Georg MARKGRAF. Oost- en West-Indische warande. Vervattende aldaar de leef- en geneeskonst. ...
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1694.
With: (2) Johannes VERBRUGGE. De nieuwe verbeterde chirurgyns scheeps-kist ...
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1693.
2 works in 1 volume. 8vo. Ad 1 with an engraved title-page, a small fleur-de-lis woodcut vignette on the title-page, a woodcut decorated initial and a woodcut tail-piece. Ad 2 with a large woodcut vignette on the title-page, and three woodcut decorated initials. Contemporary vellum with the manuscript title on the spine. [1], [1 blank], [4], 304, [7], [1 blank]; 96 pp. Full description
€ 7,500
Order Inquire Terms of sale

Provisional agreement between the Netherlands and Portugal over Ceylon

[CEYLON]. Provisioneel ende particulier tractaet, gemaeckt, gearresteert ende besloten in 's Graven-Hage, den 27. Martii, 1645. tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, raedt ende ambassadeur van den doorluchtighsten grootmachtigen Koningh van Portugael, Algarves, &c. ...; ende de ... Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien, &c. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle [in Ceylon], &c.
The Hague widow and heirs of Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1645 [= The Hague, Paulus Scheltus, ca. 1697?]. 4to. Modern plain-paper wrapper. [8] pp. Full description
€ 300
Order Inquire Terms of sale

Encyclopaedic description of Jakarta and Java with folding plates

EBERT, Johann Jakob (transl.). Beschreibung und Geschichte der Hauptstadt in dem Holländischen Ostindien Batavia nebst geographische, politische und physikalische Nachrichten von der Insel Java.
Leipzig, Weidmanns Erben und Reich, 1785-1786. 4 parts in 3 volumes. 8vo. With 6 folding engraved plates: a map of Java, 3 plans of Batavia (Jakarta) and surroundings, and 2 depicting reptiles and birds. Contemporary half calf with raised bands , gold-tooled spine, title-labels and unidentified coat of arms. Marbled sides. [16], 296; [4], 252; [4], 336; [4], 352 pp. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale

Fine work illustrating the cities, ports, and factories of the Dutch East India Company in Asia and Africa

HEYDT, Johann Wolffgang. Allerneuester Geographisch und Topographischer Schau-Platz, von Africa und Ost-Indien.
Nuremberg, C. Tetschner, 1744. Oblong folio (31 x 36.5 cm). With 115 numbered engraved maps and plates, an engraved frontispiece, and an engraved title-page. Contemporary vellum, with the author and title lettered in gold on the spine, red edges. [24], 345, [4] pp. Full description
€ 17,500
Order Inquire Terms of sale

Magnificent engraving of Speelman’s victory over the Kingdom of Makassar

HOOGHE, Romeyn de. Victorien der Nederl. Geoct. O. Compagnie op het Koninkryck van Macasser door den Ed. heer C. Speelman.
[Amsterdam?, 1669]. Engraved view (40 x 54.5 cm), with two battle scenes on top, flanked by portraits of Speelman and Radjah Palacca, with in the centre a laurel wreath with the monogram of the VOC, surrounded by Mars and Mercury, and a banderole with the title; and with letterpress text below the view (11 x 54.5 cm), including two poems by the famous Dutch poet Joost van den Vondel and numbered keys referring to the plate. Framed (75 x 81 cm). Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Critical survey of Dutch mercantile activities in Indonesia, India and Sri Lanka

[INDONESIA - INDIA - SRI LANKA]. Nederlandsch India, in haaren tegenwoordigen toestand beschouwd; of waar en gronding berigt van haare regeering, derzelver bestier en handelingen; haare bezittingen; haare militie; haar kwijnenden handel, zeevaart, enz.
Batavia [= Amsterdam?], [1780?]. 8vo. With a decoration on the title-page, headpiece and factotum all built up from rococo typographic ornaments. Contemporary marbled paper wrappers. 80 pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Japanese plants depicted for the first time in the West

KAEMPFER, Engelbert (Sir Joseph BANKS, ed.). Icones selectæ plantarum, quas in Japonia collegit et delineavit.
London, [Library of the British Museum], 1791. Folio (42 x 26.5 cm.). With 59 etched plates, (8 are double-page), by Daniel Mackenzie. Slightly later half calf, marbled sides, gold-tooled monogram AL on spine. [4], 3, [1 blank] pp. Full description
€ 38,000
Order Inquire Terms of sale
25 books found / Show all