Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Art. Architecture & Literature

Dutch artists and art collectors united against the rebellious Belgians

[BELGIAN REVOLUTION; ART EXHIBITION]. Lyst van kunstwerken, door beoefenaars en verzamelaars bijeengebragt, om verloot te worden te behoeve van het Vaderland; tentoongesteld te Amsterdam, in het Nationale Geregtshof.
Amsterdam, Christiaan Andersen Spin, 1831. 8vo. With a lithographed frontispiece. Slightly later neoclassical gold- and richly blind-tooled long-grained red morocco, gilt edges. [2], 76, 8 pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

Attractively illustrated and popular medical work

BEVERWIJCK, Johan van and Jacob CATS. Wercken der genees-konste.
Amsterdam, (widow of) Jan Jacobsz. Schipper, 1672. 3 volumes bound as 1. 4to. With engraved frontispiece, 28 engravings in volume one, 29 engravings in volume two (including one on the title-page) and 20 engravings (including one on the title-page) plus 1 woodcut in volume three. Contemporary vellum. [18], 252; [8], 127, [1], 328, 48; [8], “278”[=276], [12] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Beautifully illustrated commemoration of the triumphal entry of William III into the Hague

[BIDLOO, Govert and Romeyn de HOOGHE]. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland; ofte omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen.
The Hague, Arnoud Leers, 1691. Folio. With an engraved title-page by Romeyn de Hooghe, a letterpress title-page with Leer's woodcut device, a portrait of King William III by Van Gunst and 14 engraved plates (11 double-page) by Romeyn de Hooghe, showing his triumphal entry into the Hague, the ceremonies, the triumphal arches, their paintings and sculptures, the nightly illumination of the town hall, the fireworks, etc. Further with an extra added engraved plate of King William's tomb by Daniel Marot. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. [12, incl. frontispiece], 127, [1 blank] pp. Full description
€ 5,850
Order Inquire Terms of sale

Well-illustrated historical and regional study of Dutch gardens

BIENFAIT, Anna G. Oude Hollandsche tuinen... Met medewerking van Marg. Kossmann en een voorwoord van Prof.dr. J.Q. van Regteren Altena.
The Hague, M. Nijhoff, 1943. Text (8vo) and atlas (obling folio) volume. With the title-pages printed in green and black, 3 plates and 4 illustrations in text; atlas with 317 plates showing 372 illustrations. Original publisher's decorated green cloth. XII, 301, [1]; XV, [1] pp. Full description
€ 375
Order Inquire Terms of sale

Four orations on the importance of art

BILDERDIJK, Willem. Redevoering, over de voortreffelykheid der schilderkunst, in derzelver voorwerp beschouwd. ...1794.
[The Hague, B. Scheurleer junior], 1794.
(2). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering tot lof der vaderlandsche schilders en aanspraak.... 1809.
The Hague, P.F. Gosse, [1809]. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(3). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering over het aangename en nuttige van de beoefening der teekenkunde. Uitgesproken in de akademiezaal van Pictura. Op den 3 van Bloeimaand 1810.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1810. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(4). LIMBURG, T. van. Redevoering over het vermogen der schilderkunst ter gelegenheid van het uitdeelen der prijzen... 1811.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1811. 8vo. 4 works in 4 volumes. Contemporary decorated paper wrappers. [24], 22, [2]; [16], 43, [3]; [20], 46; [20], 30 pp. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale

29 emblems in praise of the new Stadholder of the Southern Netherlands

[BORCHT, Petrus and Johannes Carolus vander]. Applausus virico Philippo Laurentio de Daun principi Thianensi aurei velleris equiti Belgii gubernatori ac languentis patriae restauratori.
Brussels, Eugenius Henricus Fricx, 1725. 4to. With engraved double-page armorial title-page, 29 engraved circular emblems. 19th-century stiff paste paper wrappers. 30 ll. Full description
€ 5,500
Order Inquire Terms of sale

Students dressed up in 16th-century costumes on occasion of the 295th anniversary of Leyden University

[BOS, Gerardus Johannes]. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7den junij 1870. Ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz, enz.
Leiden, Jac. Hazenberg, Corn. & Sons, [1870]. Oblong folio (ca. 28 x 37 cm). Text printed on blue paper, 36 hand-coloured lithographed folding plates with keys printed below, bound as leporello (27.5 cm x 12,8 m(!)), partly gilt. Contemporary red morocco portfolio, gilt central ornament with title in gold ''Maskerade Leiden 1870'' on front cover, red ties. [4] ll. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Charming series of Dutch costume plates

[COSTUMES - NETHERLANDS]. Kleederdragten en typen der bewoners van Nederland.
Amsterdam, P.G. van Lom, [1863?]. Accordion-folded print series (10.5 x 6.5 cm), with 16 tinted lithographed plates, publisher's colouring and heightened with gum arabic. Publisher's original boards, with title on front. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Drawing (and writing) by artist with no hands or feet

[DRAWING]. EVERT, Jacobus Joannes. [Devotional drawing with text]. Geschreven van my, dien die wyse voorzienighyt Godts als een verwonderens waerdigs exempel van der natuer den 7:de meert 1735 zonder handen of voeten ...
[Mechelen, ca. 1770]. (Ca. 50 x 28 cm). Pen drawing with text in Dutch on vellum, signed.
With: (2) [EVERT, Jacobus Joannes]. Met permissie van de regeringe dezer stad, word aan alle heren en dames, en verdere liefhebbers bekend gemaakt, dat alhier is aangekomen. Een wonder man, Monsieur Evert genaamt ...
[Mechelen, ca. 1770]. Broadsheet (22 x 16.5 cm). 1 leaf. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale
32 books found / Show all