Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Art. Architecture & Literature

Dutch artists and art collectors united against the rebellious Belgians

[BELGIAN REVOLUTION; ART EXHIBITION]. Lyst van kunstwerken, door beoefenaars en verzamelaars bijeengebragt, om verloot te worden te behoeve van het Vaderland; tentoongesteld te Amsterdam, in het Nationale Geregtshof.
Amsterdam, Christiaan Andersen Spin, 1831. 8vo. With a lithographed frontispiece. Slightly later neoclassical gold- and richly blind-tooled long-grained red morocco, gilt edges. [2], 76, 8 pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

Satirical story of drunkenness, whoring and gambling, possibly aimed at the three Princes of Orange:
second known copy of the second edition

[BEROALDO, Filippo, and anonymous adaptor]. Het stichtigh ende vermakelijck proces van drie ghebroeders, edel-lieden. Den eenen zijnde een dronkaert. [Den] tweden een hoer-eerder. [Den] derden een speelder. Dat wie bevonden sal worden vande drie ghebreken het kleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van zijn vaders nae ghelatene goederen, volghens het testament daer af sijnde ghevonden, wesende onder sekere oude papieren, van M. P. v. O.
Including: RULANT, H. Satyra ofte lofsang van droncken drincken.
[Amsterdam?, Jacob Aertsz. Colom?], 1635. Small 8vo (14.5×9 cm). Half calf (ca. 1830s), with the binder's stamp on an endleaf (F. DUQUESNE À GAND). 136, [1], [1 blank]; [30] pp. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Attractively illustrated and popular medical work

BEVERWIJCK, Johan van and Jacob CATS. Wercken der genees-konste.
Amsterdam, (widow of) Jan Jacobsz. Schipper, 1672. 3 volumes bound as 1. 4to. With engraved frontispiece, 28 engravings in volume one, 29 engravings in volume two (including one on the title-page) and 20 engravings (including one on the title-page) plus 1 woodcut in volume three. Contemporary vellum. [18], 252; [8], 127, [1], 328, 48; [8], “278”[=276], [12] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Beautifully illustrated commemoration of the triumphal entry of William III into the Hague

[BIDLOO, Govert and Romeyn de HOOGHE]. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland; ofte omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen.
The Hague, Arnoud Leers, 1691. Folio. With an engraved title-page by Romeyn de Hooghe, a letterpress title-page with Leer's woodcut device, a portrait of King William III by Van Gunst and 14 engraved plates (11 double-page) by Romeyn de Hooghe, showing his triumphal entry into the Hague, the ceremonies, the triumphal arches, their paintings and sculptures, the nightly illumination of the town hall, the fireworks, etc. Further with an extra added engraved plate of King William's tomb by Daniel Marot. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. [12, incl. frontispiece], 127, [1 blank] pp. Full description
€ 5,850
Order Inquire Terms of sale

Well-illustrated historical and regional study of Dutch gardens

BIENFAIT, Anna G. Oude Hollandsche tuinen... Met medewerking van Marg. Kossmann en een voorwoord van Prof.dr. J.Q. van Regteren Altena.
The Hague, M. Nijhoff, 1943. Text (8vo) and atlas (obling folio) volume. With the title-pages printed in green and black, 3 plates and 4 illustrations in text; atlas with 317 plates showing 372 illustrations. Original publisher's decorated green cloth. XII, 301, [1]; XV, [1] pp. Full description
€ 375
Order Inquire Terms of sale

Complete works of Anna Bijns, criticizing Martin Luther and Protestantism

BIJNS, Anna. Konstighe refereynen vol schoone schrifture ende leeringen, begrepen in drye verscheyde boecken, waer van de twee eerste wederlegghen de dolinghen comende uyt de Lutersche secte, ende abuysen deser tijden: het derde toont d'oorsaecken der plaghen, met veel seer stichtighe vermaninghen tot de deught.
Antwerp, Hieronymus Verdussen the younger, 1646. 3 parts in 1 volume. 8vo. With the same woodcut printer's device on 3 individual title-pages. Contemporary vellum with manuscript title on spine, traces of ties. [24], 76; 91; 226, [10] pp. Full description
€ 18,000
Order Inquire Terms of sale

Four orations on the importance of art

BILDERDIJK, Willem. Redevoering, over de voortreffelykheid der schilderkunst, in derzelver voorwerp beschouwd. ...1794.
[The Hague, B. Scheurleer junior], 1794.
(2). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering tot lof der vaderlandsche schilders en aanspraak.... 1809.
The Hague, P.F. Gosse, [1809]. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(3). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering over het aangename en nuttige van de beoefening der teekenkunde. Uitgesproken in de akademiezaal van Pictura. Op den 3 van Bloeimaand 1810.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1810. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(4). LIMBURG, T. van. Redevoering over het vermogen der schilderkunst ter gelegenheid van het uitdeelen der prijzen... 1811.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1811. 8vo. 4 works in 4 volumes. Contemporary decorated paper wrappers. [24], 22, [2]; [16], 43, [3]; [20], 46; [20], 30 pp. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale

Two of the finest Dutch costume & folklore works bound together, both in contemporary colour

BING, Valentijn & Jan BRAET VON UEBERFELDT. Nederlandsche Kleederdragten, naar de natuur getekend. Costumes des Pays-Bas dessinés d'après nature.
Amsterdam, Frans Buffa en zonen, 1857.
With:
(2) BING, Valentijn & Jan BRAET VON UEBERFELDT. Nederlandsche zeden en gebruiken. Naar de natuur getekend. Moeurs et usages de la Hollande dessinés d'après nature.
[Amsterdam, Frans Buffa en zonen, 1859].
2 works in 1 volume. Large folio (ca. 57 x 41 cm). Ad 1 with 56 large lithographed plates showing Dutch costumes, printed in colour. Ad 2 with 18 lithographed Dutch folkloristic and costume plates, printed in colour and finished by hand. Contemporary three quarter buckram with the title and the name of the author lettered in gold on the front board and on the spine. [15] ll. and 56 lithographed plates; [6] ll. and 18 lithographed plates. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Strikingly hand-coloured humoristic lithographs of anthropomorphic fruits, nuts, and vegetables

BODENHEIM, Nelly (illustrator) en Lizzy ANSINGH. Een vruchtenmandje. Teekeningen van Nelly Bodenheim bij versjes van Lizzy Ansingh.
Amsterdam, De Spiegel, 1927. Folio (ca. 30 x 21.5 cm). All illustrations, including the illustrated front board, are lithographs designed by the illustrator herself on stone and coloured by hand by her as well. The verses by Lizzy Ansingh are written, in colour, by hand in a decorative, ornamental script (varying in style). Contemporary half green cloth portfolio with the original lithographed illustration on the front board, the back board contains the following verse: "Let op de pitten, die binnen in zitten". [1 blank], [24] ll. Full description
€ 5,000
Order Inquire Terms of sale
57 books found / Show all