Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Maritime History / VOC & WIC

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands
and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (ill. by Dirk de JONG, Hendrik KOBELL jr. and Mattheus SALLIETH). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805. Large folio. With engraved title-page and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships. Modern half calf. Full description
€ 19,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Two accounts of Dutch voyages to Chile and Japan

BROUWER, Hendrik. Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet Le Maire, naer de custen van Chili ... inden jare 1643 voor gevallen.
Including: [VRIES, Maerten Gerritsz.]. Als mede een beschryvinghe van het eylandt Eso, ghelegen ontrent dertigh mylen van het machtigh Rijcke van Japan ... soo als eerst in 't selvige jaer door het schip Castricum bezeylt is.
Amsterdam, Broer Jansz., 1646. 4to. With 2 folding engraved maps and a folding engraved plate. Modern wrappers, in cloth clamshell box. Full description
€ 28,000
Order Inquire Terms of sale

Piracy and shipwrecks: travelling to the Indies via the Cape of Good Hope in the 18th century

BUCQUOY, Jacob de. Sechzehenjährige Reise nach Indien; Aus dem Holländischen nach der 2. Ausg. übersetzt: Nebst einem Auszuge aus Jakob Frankens unglücklichen Reise in den Jahren 1756-1760.
Leipzig, Christian Gottlob Hilscher, 1771. 8vo. With 2 folding engraved plates (a map of the coast of Malabar & Coromandel, and a map & coastal view). Modern mottled boards with grey label on spine. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Boxer's copy of the classic history of the Dutch East Indies

DU BOIS, Johann Peter Isaak. Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissemens Hollandois aux Indes Orientales; …
The Hague, Pieter de Hondt, 1763. Royal 4to (30.5 x 24.5 cm). With title-page printed in red and black; 34 engraved plates, namely 25 maps and plans (20 folding), including plans of Nagasaki (incl. Decima), Batavia, Amboina, and maps of Java, Australia, Ceylon, the Cape of Good Hope, Bali, etc., 8 folding views of Ternate, Neira, Amboina, Point de Galle, Malaka, Samboupo, Batavia and the slaughter of the Chinese at Batavia and 1 giving the text of the Lord's Prayer in Sinhalese; 1 engraved allegorical headpiece and 28 numbered engravings heading the biographies, each with the portrait and coat of arms of the relevant Gouvernor-General of the Dutch East Indies, flanked by merchantile, maritime and military attributes. Contemporary half red sheepskin. Full description
€ 5,500
Order Inquire Terms of sale

Annual report of the Batavia Chamber of Commerce, luxuriously bound for presentation

[DUTCH EAST INDIES]. Verslag over het jaar 1867, zamengesteld door de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia.
Batavia, Bruining & Wijt, 1868. 8vo. With 3 folding tables. Contemporary richly gold-blocked red sheepskin, front board with the dedication: "Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië", gilt edges; rebacked with the original backstrip laid down; new endpapers. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Only copy located of a 1647 Manila imprint on the conflict between the Dutch and Spanish
in and around Manila Bay

FAYOL, José (Joseph). Segunda relacion. Escrivese lo succedido en el Puerto de Cabite: provincia de la Panpanga, y otras partes de la Bayá de Manila con el Herege Olandes en Junio, y Julio deste presente año de 1647.
(Colophon: Manila, printing office of the Compañia de Jesus, 1647). Folio. With a large woodcut decorated initial. Modern brown half morocco. Full description
€ 18,500
Order Inquire Terms of sale

Dutch translation of the accounts of three Germans in service of the Dutch East India Company

FRICK, Christoph, Elias HESSE, Christoph SCHWEITZER, and Simon de VRIES (translator). Drie seer aenmercklijcke reysen nae en door veelerley gewesten in Oost-indien; gedaen van Christophorus Frikius, chirurgijn: Elias Hesse, bergh-schrijver: Christophorus Schweitzer, boekhouder; yeder bysonder, van 't jaer 1675. tot 1686.
Utrecht, Willem van de Water, 1694. 4to. With engraved frontispiece and 7 engraved plates (1 folding), including 2 signed by Casper Luyken, 2 signed by Jan van Vianen and 3 unsigned (1 by Casper Luyken). Contemporary vellum (rebacked). Full description
€ 9,500
Order Inquire Terms of sale

The famous circumnavigation by Jacques L'Hermite,
with a description of Peru and Chile by Madriga and Spilbergen

L'HERMITE, Jacques de (Johan van WALBEECK). Journael van de Nassausche vloot, ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aert-kloot, gedaen met elf schepen.
Amsterdam, Joost Hartgertsz., 1648. 4to. With half-page woodcut with two ships on the title-page and a large double-page engraved plate. 18th-century marbled wrappers. Full description
€ 6,250
Order Inquire Terms of sale
22 books found / Show all