Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

History, Law & Philosophy

Rare publications on the dire state of Dutch fortifications in 1784 and the revelation of the Act of Advisership

WILLIAM V of Orange. Missive van zyn hoogheid [aan de heeren Staten Generaal der Vereenigde  Nederlanden. 24 mey 1784].
[The Hague?,] 1784.
With:
(2) WILLIAM V of Orange. Missive van zyne hoogheid met een detail van de reedenen en motiven waarom niet voor de resolutie van den 7 deezer een groot aantal troupes naar de frontieren had gezonden. Commiss. 25 mey 1784.
[The Hague?,] 1784.
(3) [FORTIFICATION]. Rapport van gecommiteerdens nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arzenaalen. Overgenoomen. 23 july 1784.
[The Hague?,] 1784.
(4) [FORTIFICATION]. Resolutie op het rapport nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arzenaalen. 26 november 1784.
[The Hague?,] 1784.
(5) [FORTIFICATION]. Bylaagen gehorende tot het rapport van gecommiteerden nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arsenaalen, ter vergadering van hun edele groot mog. Overgenoomen den 23 july 1784. Overgenoomen. 23 july 1784.
[The Hague?,] 1784. With 7 folding tables.
(6) [FORTIFICATION]. Extract uit het register der resolutien van de hoog mogende heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Jovis den 25 november 1784
Including: Memorie van consideratien en elucidatien van den Raade van Staate …, op het rapport …, nopens den staat van 's lands frontieren, magazynen en arsenalen …
[The Hague?,] 1784.
6 publications in 1 volume. Folio. Contemporary half sheepskin, gold-tooled spine. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

The secrets and rituals of the freemasonry revealed

WOLSON (WILSON), Thomas. De metselaar ontmomd, of het rechte geheim der vrye metselaren ontdekt, in allen deele oprechtelyk en zonder achterhouding, door een gewezen vryen metselaar. ... Derde druk.
Arnhem, Jacob Nijhoff, 1753. 8vo (16.5 x 10 cm). With a woodcut freemasonry device on title-page and 3 folding engraved plates. Contemporary marbled paper wrappers. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale

An important source for Veere's economical connections with Scotland and vice versa

[YAIR, James and Charles STEWART]. The staple contract, betwixt the Royal Burrows of Scotland, and the city Campvere in Zealand. With the several amplifications, prolongations, and the ratifications thereof. Published by order of the General Convention of Royal Burrows, in July 1749. To which is prefixed, an historical account of the staple, by a private gentleman.
Edinburgh, James Donaldson, 1776. 8vo. Contemporary half calf. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Important history of Peru

ZARATE, Augustin de. Histoire de la découverte et de la conquête du Perou.
Paris, Compagnie des Libraires, 1742. 2 volumes. 12mo. With engraved frontispiece, folding engraved map of Peru, and 11 (of 13) engraved plates (of which one folding). Contemporary calf. Full description
€ 500
Order Inquire Terms of sale

Highly esteemed whaling book with 5 engraved maps & 13 other illustrations

ZORGDRAGER, Cornelis Gijsbertz. and Abraham MOUBACH. Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery. ... Uitgebreid met eene korte historische beschryving der noordere gewesten, ... Met byvoeging van de walvischvangst, ... Nevens een korte beshryving van de Terreneufsche Bakkeljaau-Visschery.
Amsterdam, Isaak Tirion, 1728. 4to. With 5 (of 6) folding engraved maps, 11 engraved plates (1 folding), and 2 woodcut illustrations in text. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale
548 books found / Show all