Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Americas

The Dutch West India Company’s thoughts on a truce with Spain

[WIC]. Consideratien ende redenen der e. heeren bewind-hebberen vande geoctrojeerde West-Indische Compagnie ... nopende de teghenwoordighe deliberatie over den treves met den koning van Hispanjen. Mitsgaders conscientieuse bedenckinghen op dese vraghe, of men in goeder consientie magh treves maecken met den coningh van Spangjen. ... Noch de remonstrantie van zijne koninglijke majest. van Bohemen, ...
Haarlem, Adriaen Roman, 1629. 4to. Modern red half leather. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale

21 points for discussion at a meeting of the directors of the WIC, several concerning the slave trade

[WIC - MANUSCRIPT]. Poincten van deliberatie op welke de Heeren Gecommitteerden uyt de resp[ectiev]e ... cameren van de generale geoctr[oyeerd]e West Indische Compagnie, door prosidiale camer beschreven sijn, ter vergaderinge van de Thienen, omme sig op den 4e ... July te laten vinden tot Amsterdam, ende dinsdagh daeraenvolgende sullende wesen den 5 dito, precise int besoigne te treeden.
Amsterdam, 10 June 1678. Folio (36.5 x 24 cm). Manuscript in Dutch, written on laid paper in dark brown ink. Sewn, with the final blank and its conjugate stub forming a wrapper. Full description
€ 4,750
Order Inquire Terms of sale

Voyage to the Dutch East Indies via South America

WILLINCK, Isaac Petrus Marie. Reize om Kaap Hoorn langs de westkust van Zuid-Amerika, door de Stille Zuid-Zee naar de Philippijnsche Eilanden en verder door de Chinesche Zee naar Batavia, gedaan in de jaren 1823 en 1824, met Z.M. korvet Lynx.
Breda, Broese and comp., 1835. 1 of 2 volumes. Large 8vo (22 x 13 cm). With a lithographed frontispiece and lithographed title-page with illustration. Later half sheepskin. Full description
€ 350
Order Inquire Terms of sale
300 books found / Show all