Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Recent Acquisitions

The productive and profitable aspects of the natural world

BRADLEY, Richard. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar in verscheide trapswyze opklimmingen, in de byzondere deelen der scheppinge, als mynstoffen, plantgewassen en dieren aangetoond worden. Hier by is gevoegd een berigt van den tegenwoordigen staat der tuinen, zoo van Groot-Brittanien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare gronden, en aankweeking van houtgewas, vrugtboomen, wyngaarden, zalaade, peulvrugten en alle soorten van graanen: benevens eenige aanmerkingen over den landbouw der Vlaamingen in het zaayen van vlas. … Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald. Full description
€ 975
Order Inquire Terms of sale

Curious work on agronomy

VALLEMONT, Pierre Le Lorrain de.

Merckwürdigkeiten der Natur und Kunst, in Zeugung, Fortpflantzung und Vermehrung der Gewächse; Oder Der Ackerbau und die Gärtnerey in ihrer Vollkommenheit. Welchen beygefüget eine kurtze Unterweisung die Obst-Bäume recht zu beschneiden. Beyde aus dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzet.

Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale
21 books books found / Show pages