Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Recent Acquisitions

The productive and profitable aspects of the natural world

BRADLEY, Richard. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar in verscheide trapswyze opklimmingen, in de byzondere deelen der scheppinge, als mynstoffen, plantgewassen en dieren aangetoond worden. Hier by is gevoegd een berigt van den tegenwoordigen staat der tuinen, zoo van Groot-Brittanien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare gronden, en aankweeking van houtgewas, vrugtboomen, wyngaarden, zalaade, peulvrugten en alle soorten van graanen: benevens eenige aanmerkingen over den landbouw der Vlaamingen in het zaayen van vlas. … Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald. Full description
€ 975
Order Inquire Terms of sale

How to manage a country house and estate, with 24 woodcut illustrations

ESTIENNE, Charles, Jean LIÉBAULT and Melchior SEBISCH (translator). De veltbouw ofte lant winninghe: inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes hofs te bouwen: cruyt-hoven ende fruyt-hoven te maken: alderhande boomen te planten: byen te houden, te distilleren: beemden, vijvers en de staende wateren te maken, en die te onderhouden: visschen te vangen: acker-lant te winnen: wijngaerden te oeffenen: medicinale wijnen te bereyden: parck voor wilde beesten te maken, mitsgaders de wolve-jacht. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale
24 books found / Show all