Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Asia / Indonesia / Dutch East Indies

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (ill. by Dirk de JONG, Hendrik KOBELL jr. and Mattheus SALLIETH). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805. Large folio. With engraved title-page and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships. Modern half calf. XII, 135 pp. Full description
€ 19,500
Order Inquire Terms of sale

The most important source for the Moluccas in the early colonial period

ARGENSOLA, Bartolome Leonardo de. Conquista de las islas Malucas.
[Madrid, Alonso Martin, 1609]. Small folio (22 x 30 cm). With an engraved architectural title-page showing an allegorical scene (the Moluccas represented by a native woman with feather headdress, cornucopia and sword, riding a crocodile, with the Spanish royal coat of arms in the sky) and a sleeping lion (representing the author?) in a separate cartouche below. Early 18th-century richly gold-tooled red morocco, each board with a large centrepiece a petit fers made partly with pointillé stamps. (Integral?) engraved title-page + [10], “407” [= 411], [1 blank] pp. Full description
€ 35,000
Order Inquire Terms of sale

First printed record of Abu Dhabi and Dubai: the first Latin edition

[BALBI, Gasparo]. DE BRY, Johann Theodor. Indiae Orientalis pars septima [...].Including: Icones, hoc est verae variorum populorum et regum, ceremoniarum item, superstitiosorum rituum et rerum aliarum, ...
Frankfurt, Wolfgang Richter, 1606. Folio (32.5 x 20 cm). With the letterpress title in an engraved architectural border, a separate letterpress title-page for the Icones, an engraved coat of arms on the dedication leaf, 20 engravings in text and 2 double-page engraved plates. 20th-century green half morocco. [4], 126, [2 blank] pp.; 26 ll. Full description
€ 18,500
Order Inquire Terms of sale

Renowned Portuguese voyages of discovery 1419-1539 (large paper copy)

BARROS, João de. De doorlugtige scheeps-togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode-Zee met alle daar omtrent gelegene eylanden, ... Alles onlangs uyt het Portugys in 't Nederlands getrouwelijk vertaalt, ... Nu aldereerst dusdanig in twee stukken afgescheyden in 't ligt gebragt.
Leiden, Pieter van der Aa, [ca. 1711]. 2 volumes. 1mo. With 2 engraved title-pages, engraved dedication, 22 engraved maps (2 double-page, and 20 half-page on 10 leaves), and 60 engravings in text. Contemporary blind-tooled vellum, boards with a large blind-tooled centrepiece with the initials H.B. Each part separately paginated. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale

An important surveying voyage to the Pacific

BELCHER, Edward. Narrative of a voyage round the world, performed in Her Majesty's ship Sulphur, during the years 1836-1842, including details of the naval operations in China, from Dec. 1840 to Nov. 1841.
London, Henry Colburn, 1843. 2 volumes. 8vo. With a folding map of the Canton river, folding map with the routes of the H.M.S. Sulphur, large world chart also showing the route of the Sulphur, 19 steel-engraved views and several illustrations in text. Gold-tooled blue sheepskin, shell-marbled sides. Rebacked. In modern slipcase. XXII, 387; VI, 474 pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Celebrating the feast of Saint Franciscus Xaverius

[BERLANGA, Cristóbal de (editor?)]. Onderwysinghe om met godtvruchtigheydt te houden thien vrydaghen ter eeren van den H. Franciscus Xaverius apostel van Indien ende Japonien, priester der Societeyt Jesu. Seer gebruyckt tot Roomen, ende nu vermeerdert met eenige authentycke mirakelen ende wel-daden geschiedt door de voorsprake vanden selven glorieusen heyligen.
Mechelen, Andreas Jaye, 1698. 8vo. With 3 full-page engraved illustrations by Hendrik Causé, and a woodcut Jesuit device on last page. Contemporary calf, gold-tooled spine. 128 pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

First Dutch guide to pediatrics (dedication in 1st state), with an appendix on Japanese and Borneo camphor

BLANKAART, Steven. Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1684. 8vo. With an engraved title-page showing a hospital scene and 19 figures on 6 engraved plates. Near contemporary vellum. [8], 332, [20] pp. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale
110 books found / Show all